Åpen tilgang – Ikke alle egg i en kurv

Arbeidsoppgaver og perspektiver rundt åpen tilgang til kunnskap er plutselig blitt mer konkret og aktuelt for mange.

Dette var og forblir også nøkkelspørsmålet for det åpne og digitale  Bokskapet i universitets-biblioteket på OsloMet. Det samme gjelder det nasjonale nettverket NUDGE/ALL – Norwegian User and Development Group for Edx / Active Learning Libraries,

Her er et kort innspill til dagens status.


Etter planen ville Bokskapet nå forberedt REN medlemsmøte for 24. mars. Det var over 70 påmeldte da utsettelsen kom. De fleste i staben i Bokskapet på 7 og flere av de øvrige 30 i Redaktørforeningen skulle bidra. Slik ble det ikke i denne omgang,

Tematikken omkring digitale læreverk og andre nye former for faglitterær tekst er jo bare  blitt mer aktuell, – ikke mindre. Perspektivet  kom godt gjennom i Viten og Snakkis der Bokskapets Emma Vestli og Helge Høivik var i studio med OsloMet sin  podcaster Hallvard Lavoll.

Uansett hva som enn skjer med pandemien, er det nå behov for å samle og forbedre det digitale undervisningsmatetialet som blir laget.

Det er galemattis om flere hundre universitetslærere holder online forelesning om akkurat samme emne i helsefag, lærerutdanning eller for ingeniørstudentene. Om to eller tre av dem som har talent og interesse legger inn noe mer arbeid og slår på opptaksknappen, kan de øvrige fokusere på alt det andre som også må gjøres.  Det er fint å ha 2-3 norske forelesningsrekker om blodomløpet. Vi trenger ikke 2-300. Det kan man evnt hente på andre språk.

Vi trenger smidige og kvalifiserte løp som forener lokalt utviklingsarbeid med nasjonal tilgang. Det er dette bibliotekene er laget for. Materialet gjøres da tigjengelig i nasjonale arkiver, men det går godt sammen med lokalt vedlikehold.

Bokskapet arrangerte nasjonalt arbeidsseminar NUDGE/ALL for UB-bibliotekene den 4. mars med deltakelse fra 11 UB-er. Det ble satt ned koordineringsutvalg med folk fra tre av dem. Nettsida om seminaret har nær 1.000 treff. Bokskapets tilnærming har vist seg å få bred tilslutning.

  • Dette arbeidet vil videreføres. Det skjer best ved at flere miljøer internt og mellom institusjoner går sammen. Da må alle partnere anerkjennes som det. Bokskapet/ MOOCAHUSET har holdt på siden 2013 med godt resultat. 

Åpne fagtekster, flerfoldige programvarer

Covid-19-epidemien har omkalfatret organisasjonsmåter og intensivert arbeidet med åpen deling og dugnadsånd.

Bokskapets grunnverdier om åpen tilgang til kunnskap står seg godt. De står mot de mange framstøt for å gjøre fagtekster og det å kunne lære til omsettelige varer i kunnskapsmarkedet.

Vi ønsker digitalisering som støttes av studenter og lærere fordi den fremmer deres interesser.

Problemstillingen er i ferd med å vil bli viktig tema i universitetsdemokratiet.

Kuriositet: En nettside med våre erfaringer med videoopptak i Zoom for P og S (webinar) demonstrerer nytten av PISA-modellen under nye vilkår.

Noen tusen akademikere lærer seg nå denne programvaren og bruker den i tillegg til Teams, Skype, Hangout, Facebook osv.

Linja om å ha alt inn i en enkelt løsning holder ikke opp mot virkelighetens krav.

Den nåværende krisen i høyere utdanning bekrefter slitestyrken i åpen publisering. Bokskapets arbeid med systematisk modellutvikling og dybdeskolering er relevant.

Bokskapet har her etablert seg som levedyktig på tvers av utfordringer og en viss motstand. Slike drakamper bør opphøre.

Dette vil vi ha! OsloMet vil bidra prinsippielt og praktisk til Open Access.

 

 

 

Legg igjen en kommentar