Vekselvis webinar

Den siste samlingen 18.03 i et kurs skulle vært i ett og samme kurslokale på campus på Bislet. Det ble arrangert av Bokskapet og OsloMet-Akademiet ved OsloMet våren 2020,  

Men slik gikk det ikke. C19-SARS2-viruset satte en effektiv stopper.

Vi gikk i webinar-modus i steden. Og det gikk riktig fint!

Vi startet riktignok ut med bare 7 deltakere denne dagen. Påfølgende hjemmeskole og andre oppgaver førte til at vi endte på 5.

Erfaringene med dette ville naturligvis blitt annerledes med det 10-dobbelte. Men vi tror det i prinsippet hadde vært gjennomførbart med langt flere.

Veksle mellom synkron med alle på og asynkront arbeid

Her er hovedtrekkene i design av en økt på 3 1/2 timer. Det ble delt i tre bolker 1-3. Hver bolk hadde

  • Kort introduksjon på 5 minutter for alle via Teams
  • Eget arbeid alene eller i mindre grupper. Kommunikasjonsløsning valgt av deltakerne i gruppa sjøl.
  • Plenar på 15-20 minutter for alle via Teams.

Dette er fargekodet nedenfor med intro i blått, alene/gruppearbeid i rødt og plenar i grønt.

Vi hadde en god del mer stoff å diskutere enn det det var tid til,- takket være kombinasjonen av forberedelser og engasjerte deltakere. Hele gjennomgangen med program for dagen, underveisvideoer og oppgaver var samlet på en enkelt nettside som det var enkelt å følge for deltakerne. Den var tilgjengelig utenom den ressurskrevende fellesløsningen, som i dette tilfelle var Teams, men kunne også framvises der.

En vri på dette, som vi ikke testet denne gangen, var Zoom-grupper (breakout rooms). Her er en liten forklaring.

Gjennomgående mente deltakerne at det fløt bra, at vekslingen mellom formater gikk smertefritt og at diskusjonene ble reelle og gode.

  • og alle var enige om at det hadde vært en fin tur … 😉

PISA-modellen

Webinaret handlet om analysedelen,  A-en, i det vi har kalt PISA-kurset. Det finnes i too online utgaver. Den opprinnelige med gratis innlogging (FEIDE eller privat konto) finnes i Bokskapet (http://bokskapet.oslomet.no). Det et også laget en innliggongsfri versjon på http://læreverk.no:

PISA-kurset. Dette er et opplæringsprogram på 50 timer med 5 seminarer/webinarer a 3-4 timer og 30 timer selvstendig arbeid. Det har nå vært holdt for over 130 kolleger. Arbeidet har bl.a. resultert i rundt 8.000 brukere blant studentene. Det er før korona-epidemien satte inn med en påfølgende rask omlegging til nettbaserte studier.

Klikk på det lille bildet over til høyre for å gå til kursmaterialet og det store bildet under for introduksjons-videoen.

PISA-modellen setter læring i sentrum, i motsetning til f.eks. studenten i sentrum.  Det gjelder å styrke samspillet i trekanten lærer-student-fagtekst.

I forhold til denne trekanten, er det fire hovedelementer som gir modellen dens navn:

  • P for presentasjon
  • I for interaksjon
  • S for samling (fysisk i seminar eller virtuelt i webinar)
  • A for analsye

I dette tilfelle hadde deltakerne et veldefinert online materiale til forberedelser før samlingen. Til selve webinaret var enkelte deler av dette stoffet og noen nye videoer, stillbilder og oppgaver samlet på en enkelt nettside. Den ble fulgt gjennom dagen.

Modellen forutsetter at det legges relativt omfattende arbeid i online-materialet som her kalles digitalt læreverk.  Da har man mange ressuser å trekke på, men kombinerer dem altså med nylagde bidrag som også kan brukes asynkront – selv om webinaret som helhet rammes inn av synkront samvær.

Her et lite utdrag fra første del av dagsprogrammet (opptaket ble gjort i Zoom dagen før webinaret)


Total tid 45 minutter.

    • Det er først to ferske videoer og så fire fra PISA-materialet. Total spilletid er rundt 30 minutter.

Se gjennom alle (særllig hvis du ikke fikk sett dem tidligere) og noter deg spørsmål og kommentarer som vi ber deg ta med inn i det etterfølgende Teams-møtet.

Introduksjon  (2:28)

(nettsida det er referert til ovenforer tilgjengelig her)

Legg igjen en kommentar