Plattform, portal, nav ..

Opprinnelig skrevet 08.03.17

I Program for digitalisering av utdanning ved HiOA bruker en litt ulike termer for å beskrive arkitekturen en nå bygger ut. Marianne Brattland skriver om dette (i gruppeområdet for Program for digitalisering av utdanning på Nettareidsplass for tilsatte)

Vi holder fast ved målbildet om at Canvas vil utgjøre tyngdepunktet i den nye plattformen med arbeidstittel Mitt HiOA . Mitt HiOA vil i tillegg til Canvas inneholde alt fra pensumlister, læringsressurser og timeplan m.m. og utgjøre navet i studentenes digitale læringsmiljø.

Helge Høivik har skrevet et svarinnlegg der han tematiserer ordbruken,

Formuleringen her åpner for gode løsninger. En må samtidig tilstrebe presisjon for “The Devil is in the Details”;-)

“Mitt HiOA” er faglig sett ingen plattform. Den korrekte betegnelsen (tror jeg) må være “portal” eller “startside”. En programvareplattform er jo et enkelt datasystem eller i det minste et sett dypt integrerte rutiner på kode- og format-nivå. Canvas er slik sett en plattform. Det vil ikke “Mitt HiOA” være, med mindre en begir seg ut på den galei å bygge et helt nytt system. “Ingen” gjør det lenger.

“Mitt HiOA” følger da opp det som var en opprinnelig tanke. Studentene kan finne mye av det de trenger via en inngangs-side, slik en jo også kan legge opp i Office 365. Mitt stalltips er at det er der en vil havne om en stund. Tida vil vise. Vi må ta høyde for at Microsoft vil erstatte sitt engasjement i Blackboard med den investeringen de har gjort i LinkedIN Learning (LinkedIN + Lydia.com),

“Mitt HiOA” gir plass til eksamensystem og ting som rom-bestilling, kalendarier og det å opprette arbeidsgrupper med samskrivingsløsninger osv. De tre siste funksjonene finnes som sentrale og gode løsninger i Office-plattformen. VI skal ha plass til Bokskapet med sine digitale læreverk på Open edX-plattform. En slik løsning er likt måten som foregangs-institusjoner som Harvard og MIT har innrettet seg.

Hvorvidt en også skal kalle “Mitt HiOA” et “nav” er jeg usikker på. “Nav” er faglig upresist og en finner ikke dette brukt i særlig grad i litteraturen. Som en mer uforpliktende metafor kan det jo ha sin nytte. Det forutsetter at det ikke skjer en menings-glidning her slik at alle student- og studie-relevante digitale løsninger ved HiOA skal “eies” eller styres fra et enkelt kontor eller administrativt punkt i institusjonsstrukturen.

Det siste ville ført til en svært uheldig maktkonsentrasjon og også hemme digitaliserings-arbeidet. Vi trenger heterogene løsninger som f.eks. støtter samarbeid og bruk mellom studenter innad og på tvers av institusjonen, internasjonalisering, samarbeid mellom lærere og forskere – og studenter osv. Det kan hverken et lærings-administrativt system eller en startside/portal håndtere. Vesentlig i dette er å finne en høvelig balanse mellom disiplinering og ledighet (frihetsgrader).

Digitale verktøy som tar høyde for dette blir etterspurt. Et eksempel, for nok en gang å vende tilbake til Office 365, er hvordan “Planner” og “Outlook” gir sterke struktureringsmekanismer, mens “OneNote” støtter fritekst, håndtegning osv. Alle tre er likevel godt integrert,

Legg igjen en kommentar