Forskyvning i UH-bibliotekets rolle.

Digitalisering, aldring, NAV-ing, migrasjon og konkjunktursvingninger skaper betydelige endringer i arbeidslivet. I MOOCAHUSET er vi opptatt av hvilke konsekvenser dette har for utdanningssystemet generelt og det tekstliggjorte lærestoffet spesielt, – for lærebøker og digitale læreverk.

Her kan bibliotekene spille en nøkkelrolle.


Laura Gibbs’ blogg 25.02.20


Ordsky: Undervise

Som et lite, men illustrerende eksempel har vi tatt ut de ordene som en rekke bibliotekarer og andre på dette feltet har brukt for å beskrive seg selv på sine institusjonelle hjemmesider. Av det har vi laget en ordsky som på oversiktlig vis forteller hva de driver på med.

Dette har vi så stilt opp mot erklærte behov i (amerikansk) næringsliv med utgangspunkt i en undersøkelse om nye kompetansekrav som konsulentfirmaet McKinsey gjennomførte i 2019.

Du finner en superkort gjennomgang med et forslag til tolkning her:

Men hva kan det bety i praksis – for bibliotekarene?

Faglig forfatterskap, kritisk tenkning og lederskap

Den er nærliggende å tro at en verdiøkende stige for bibliotekarene i utdanningssektoren kan se slik ut:

  1. Å utvikle egen undervisning ved selv å bli faglitterære forfattere under digitale vilkår. Det gjelder i første rekke bibliotekfaglige emner som tema og som fagdidaktikk. Her er det praksis som får forrang ved å utvikle et sett titler, rigge publiseringssystemet og videreutvikle formene for å bruke det institusjonelt og nasjonalt.
  2. Deretter og i parallell: Å utvikle veiledning, undervisning og digitale læreverk om hvordan andre fag og fagmiljøer kan gjøre det samme… Biblioteket har her et godt utgangspunkt ved den status og tillit det har blant andre akademiske arbeidstakere og studenter.
  3. .. Som kan resultere i et reflektert grep og lederskap rundt bibliotekets digitale tekstfunksjoner i perspektivet Library Publishing.

Biblioteket utvider i så fall rollen som tjenesteleverandør til også å bli utviklingspartner for fagmiljøene og hen mot en digital tekstorientert lederrolle i det institusjonelle og på det nasjonale nivå.

Legg igjen en kommentar