For klønete!

Det er svært bra at UH-sektoren nå krever at det skal bli enklere å bestille tjenestereise på tog.

Men det er nok fortsatt et stykke å gå…

OsloMet bruker reisebyrået Egencia der man kan velge både fly og jernbane som transportmiddel. Løsninga for fly er blitt god (selv om jeg fortsatt sjekker med flyselskapets online bestillingssystem først..)

Følgende lett frustrerende forsøk på å bestille en togreise t/r Trondheim der jeg skal delta på Læringsfestivalen forteller litt om et system som ennå ikke er kommet helt i flyhøyde.


Når man velger tog-alternativet hos Egencia må man, i motsetning til flyreiser, oppgi en såkalt Bestillerkode (1) og en kontaktperson med fullt navn (2). Jeg har allerede registrert min personlige profil hos Egencia, så eget navn og noen andre opplysninger blir automatisk fyllt ut i skjemaet. Hvorfor jeg må oppgi ytterligere formalia manuelt er meg en gåte.

 

Men ved innlogging og oppslag på de interne nettsidene på OsloMet fikk jeg avklart hvem som er kontaktperson. Jeg sendte epost til vedkommende som vennlig og kjapt ga riktig bestillerkode. Når jeg tenker etter, visste jeg jo om dette nummeret. Men jeg visste ikke om dette nummeret er det samme nummeret som det henvises til i online-skjemaet. Hvis det ikke var det, ville det kanskje blitt balluba i avregningssystemet? Bestillerkode, hva er nå det? Det er flere numre av ulik slag å huske på. De brukes bare en sjelden gang og da går de i glemmeboka …

For å sikre at jeg får det toget jeg ønsker, må jeg også oppgi tognummer. Men Egencia har ingen informasjon om hvordan man finner det.

Jeg kan avsløre at de finnes i rutetabellene.  Som NSB-konduktør fra Jernbaneskolen med noen års praksis på flere strekninger vet jeg jo det. Hvis jeg hadde laget løsningen, ville jeg lagt inn en ørliten lenke til dem. No need for rocket science here!

Men nå ville jeg teste systemet …

Jeg startet derfor Vy-appen (4) der jeg kan oppgi reisetidspunkt og får oppgitt [Region] som tog-kategori, men altså ikke tog-nummer. Av de oppgitte reisetidene, som hentes fra databasen med rutetabeller, ser jeg nøyaktig hvilken avgang jeg vil ha.

Nå kunne jeg jo trykket [Bestill]-knappen på Vy’s nettside som ville gitt umiddelbar nedlasting av billetten. Kostnaden ville belastes samme betalingskortet som jeg bruker i Egencia. Hvorfor bruke dette reisebyåret da?

Grunnen er at det ikke er lov. OsloMet har bestemt at man bruke Egencia. Eller rettere sagt: For noen måneder siden fikk jeg opplyst at man kan bestille togreiser direkte. Men ut fra det jeg kunne se, er dette avviklet og jeg ville uansett ikke risikere å bli irettesatt av kontrollørene på regnskapskontoret. I tillegg man bestille hotell i Egencia-appen. Så jeg fortsatte ..

Vel. Siden Vy-appen ikke viser tog-nummer, benyttet jeg meg av prate-funksjonen (Chat) der en hyggelig kundebehandler oppga riktig tognummer og også ga meg lenke til online PDF-filer for rutetabellene (5). Det kunne altså vært lagt inn med egen lenke i Egencia-appen?

Ved oppslag der fant jeg så riktig nummer og kunne foreta bestillingen. Men denne operasjonen krevde altså oppslag i 4 ulike nettjenester:

  • Egencia
  • Vy’s billettbestillingssystem
  • OsloMet’s personalsider
  • Vy’s online rutetabeller

samt interaktive samtaler via

  • epost
  • chat

Etter bestilling fikk jeg en hyggelig automatisk epost fra Egencia som skulle ordne biffen – innen 24 timer! Det må bety at en ansatt i Egencia selv går inn i eller annen variant av Vy-appen og gjør den bestillingen jeg allerede kunne ha gjort!

Reisen forutsetter overnatting som skal bestilles sammen med reisen. Det skal altså gjøres via Egencia. Men når hotellbestillingen skal legges til reisebestillingen, har ikke systemet registrert at det faktisk foreliggger en reisebestilling. Hotellbestillingen må altså gjøres separat.

Snakk om arbeidsbesparelse!

På toppen av det hele svarte Egencia-appen med “Feil på siden” da jeg prøvde å korrigere (6) …!

Mer seriøst:

I tillegg til konduktørutdanning ved NSB har Jeg undervist i systemutvikling i noen år. Jeg forklarte da studentene – det de også kan lese i enhver lærebok – at man må teste applikasjonene før de lanseres. Det skjer ofte først som skisser, papir og “limebånd & ståltråd”. Det kan utvides til mer forseggjorte utkast til skjermbildenes utforming og deres navigasjonslogikk. Det er lett illustrert ovenfor,.

Dette kan umulig være gjort i dette tilfelle. En brukertest med 3-4 testpersoner ville avslørt det håpløst tungvinte i Egencia-appen på 5 minutter. Utviklerne bør heller ta seg jobb som konduktører.

I dette tilfelle er det Egencia som faker en dataløsning de ikke har. Det er ikke en bestillingsapp, men et bestillingsskjema for manuell oppfølging. Da burde man si det.

Her passer det så dårlig med et autoritært tenkesett som er avledetav statsbyråkratiets selvhøytidelighet ..

  • Det forutsettes at …
  • Overnatting må bestilles sammen med reisen ..

Bak det hele ligger en naiv forestilling blant offentlighetens ledere at digitalisering gir store rasjonaliseringsgevinster. Jeg mistenker dem for ikke å teste selv. Brukere som protesterer er vrange.

NEI – VI ER IKKE DET!

Vi er fornuftige og oppegående folk som gjerne tar i bruk teknologiske løsninger hvis de sparer oss for arbeid. Vi er ikke like positive dersom det (tilsynelatende) sparer dere for arbeid – mens vi bare får mer å gjøre. Kampen om hvem som bærer belastningene med digitalisering (og det grønne skiftet – når vi først er i gang) er i gang.

Denne galskapen må ta slutt!


Alternativet?

La brukerne bestille akkurat som de vil via nettet – men alt må beslastes det felles betalingskortet på jobben. Det kan de gjøre inntil integrerte løsninger som f.eks. Egencia faktisk er integrerte, – dvs. godt utprøvd med noen få testpersoner og der alle barnesykdommer så er luket ut.

Vanskeligere er det ikke.

PS

Dette er en systemkritikk. Alle enkeltpersoner jeg har vært i kontakt med på Egencia, Vy og OsloMet har utelukkende vært hyggelige og hjelpsomme. Bedriftene må vite å sette pris på dem!

Legg igjen en kommentar