Thoma treffer visst ikke så godt likevel ..

Aksjekursen for firmaet Instructure, som har Canvas som sitt viktigste produkt, ser ut til å stabilisere seg på litt over US$47. Det svarer temmelig nøyaktig til tilbudet fra Thoma Bravo om å kjøpe opp Canvas for US$2 milliarder.

Dette er kursen pr 7. februar 2020:

Utvikling i akskjekursen for Instructure (Canvas) de siste år.

Den har variert de siste 5 år med en markert, men kortvarig topp seinhøstes 2019 da prisen steg over $50. Men forestillingene om en verdi på rundt $60, som de ivrigste og seint ankomne spekulantene har sett for seg, synes urealistisk.

Investorer som har vært med siden før 2018, og også de som gikk inn tidlig i 2019, ville fått en pen fortjeneste ved salg på avtalt pris mellom Instructure og Thoma Bravo på $47,60. Kursutviklingen de siste 5 dagene viset at Thoma har truffet ganske godt med sitt bud.

Kurs mellom $47 og $48 i dagene før endelig avslutning av salget til Thoma Bravo.  Kurs siste 5 daget.

Det kan tyde på at salget vil gå gjennom denne uka når aksjeeierne går til avstemming torsdag 13. februar. Men uoffisielle kommentarer fra investorer med store aksjeposter kan tyde på at Thoma enten må øke tilbudet sitt eller risikere å bli nedstemt.

Det betyr igjen at Instructure må tjene inn de rundt $230 mio som de allerede gjør i dagens regime pluss mer enn en ny ROI (return of investement) på $7-800 mio pr år.

10.000.000.000 kroner pr år

Inntjeningskravet blir da til sammen på rundt US$ 1 milliard.

Med 20 mio betalte studentlisenser, vil de stige fra noe under $10 pr år til godt over $50 pr år. LMS-bruken fortsetter nok også å stige, men i en avtagende kurve.

  • 10.000.000.000 / 20.000.000 = 500

UNIT i Norge har en fastprisavtale med Instructur på 4 år som nå nærmer seg sin avslutning. Avtalen stipulerer mulig fornyelse i nye 4 år med 1 år av gangen til samme pris.

Man kan så se for seg en kraftig økning i lisensene rundt 2024/25. Man må også forvente salg av den kunnskapen som Instructure kan trekke ut av de milliarder av tastatur- og muse-klikk som norske studenter og lærere legger igjen i Canvas hvert år.

Open- source-løsninger som Open edX er samtidig på stigende kurs – i overført betydning! De tekniske driftskostnadene for dette er 5-10 kronet pr student pr år. Her kontrollerer den enkelte institusjon bruken av alle data selv.

Ikke alle eggene i en kurv

Jeg har ikke argumentert for å avslutte avtalen med Instructure nå. Men jeg tror det er fornuftig å utvikle en exit-strategi der man ikke gjør seg 100% avhengig av Canvas. Det er enkelt:

  • Bruk Open edX som alternativ publiseringskanal for faglitterært undervisningsstoff.
  • Bruk Canvas som nå til studie- og kursadministrasjon basert på FS-data.
  • Eksperimentere med Office 365 Teams for gruppeorganisering innad og mellom institusjonener i læring og egenorganisering.

Da stillet man sterkere i kommende prisforhandlinger og kan evnt. velge andre løsninger hvis det skulle koste mer enn det smaker. Det er nok usikkerhet og tvil til digitalisering allerede til at studenter og fagansatte vil la 5-10 millioner kroner fra hvert universitet gå rett til privat fondsavkastning hvert år framover.

Ikke legg alle eggene i en kurv!

 

 

 

Legg igjen en kommentar