Full revolusjon: Læring i sentrum

Under en ovetskrift om full revolusjon har kvintetten Vandvik, Jeno, Raaheim, Hole og Velle et godt innlegg på  Khrono 08.02.2020 [HTML].

Jeg la på denne kommentaren:


I et par år har har mantraet fra ledere og pedagogiske fagmiljøer vært studenten i sentrum. Det er en vulgarisering av ønsket om å sette brukeren i sentrum i digitaliseringsarbeidet. Det kan også være en fornuftig kritikk av det akademisk selvopptatte. Men student-i-sentrum er nærmeste nabo til en ideologi om at studenter er å forstå som kunder i et utdanningsmarket, – en McDonald-isering av UH-sektoren. Studenten – og fastlegens pasient – har da ikke alltid rett?

Parolen bør være læring i sentrum, – i samspillet mellom studenter, lærere og det faglitterære kunnskapsuniverset. Praksisfeltet må også trekkes – og melde seg – inn. Det er samspillet som må bli bedre, og derfor hvert enkelt faktorbidrag.

Digitalisering er blitt en ufravikelig premiss her. Vi kan ikke fortsette å snakke om en 70 år gammel ny teknologi. Det handler om kvalitet i det digitale og særlig om en omlegging til undervisningslitteraturens nye digitale former og formater samt sammenføyning av dette med det gutenbergske univers. Det handler da også om hvordan studenter og lærere (og praksisfelt) både bidrar til og nyttiggjør seg dette.

Her har områder av privat sektor kommet langt. Selv er jeg særlig opptatt av at profittmekanismene ikke bør være driverne i utviklingen av det faglitterære. Her er det gjort mye arbeid med forskningslitteraturen. Nå er det særlig undervisningslitteraturen som har kommet i faresonen.

Det kan være et problem at studiesdministrasjonene i praksis ser seg tjent med en kommersiell allianse her som på kort sikt styrker dem overfor fagsiden.

Administrativ digitalisering er viktig nok, men skjærer likt gjennom all kontorvirksomhet.

Legg igjen en kommentar