Snu i tide!

Khrono har et interessant oppslag [HTML] om opprop mot digital privatisering av det akademiske. Rektor ved UiO er blant underskriverne. Khrono-artikkelen lenker til denne meningsytringen [HTML].

Dagbladets John Olav Egeland har også en generell kommetarartikkel om samme tema lørdag 11.01-20 [HTML].

Vær klar over en feil i det oppropet som det vises til: Open edX er sant Open Source og kjøres på egne installasjoner uten de farene som det vises til.

Fyrtårn i bråttsjø

Bokskapet ved UB/OsloMet ble startet opp i 2013 av Hallvard Lavoll og Helge Høivik. Bildet er fra det aller første kurset i bibliotekets lokaler.

Det fikk DIKU-midler (Norgesuniversitetet) i 2015-16 med to formål:

  • Å utvikle digitale løsninger: MOOC-er og digitale læreverk for omvendt undervisning. Se Bokskapet på http://bokskapet.oslomet.no
  • Å utvikle en varig organisasjon som kunne leve videre etter at eksterne prosjektmidler var brukt opp [mer].

Under prosjektittelen MOOCAHUSET ble tiltaket beæret som fyrtårnprosjekt av rektoratet i 2017.

Denne løsninga kjøres hos UNIT som leier infrastruktur av svenske Safespring [HTML]. Man bruker også egne servere ved OsloMet’s serverpark fra Azure for utvikling og vedlikehold.

Det har likevel vært drakamp.

Lønnsmidlene ble bortkanalisertvekk, men med limbånd og ståltråd og – ikke minst stor innsats fra redaktører og forfattere i fagmiljøene – har vi holdt det gående med livline til universitetsbiblioteket.

Dette er ikke tilfeldig. UB-ene har et sterkt DNA for Open Access, Open Source og fellesløsninger i den digitale allmenningen. Dette forankringspunktet er også ønske fra faglig side og studentene.

Årvåkenhet mot kommersiell misbruk er stor i universitetsbibliotekene som har måttet betale superprofittene til Elsevier og andre.

Ikke alt i en kurv

En ny episode av serien La Bokskapet leve! starter nå.

Illustrasjonen nederst viser et sett (av langt flere) online digitale læreverk på Open edX. De publiseres uten fare for kommersiell misbruk.

Alle de ca 20 lærerne på radiografiutdanninga der har hatt 50 timers opplæring og produserer eget faglitterært undervisningsstoff som brukes nasjonalt. Det er godt samarbeid mellom OsloMet og UiT – Det arktiske universitet om dette.

Jeg håper at alle nå kan samles om edruelige løsninger der det er plass til flere initiativer som er preget av gjensidig aksept og respekt dem i mellom.

Man bør i det minste ta ett argument på alvor:

  • Ikke legg alle eggene i en kurv!

Legg igjen en kommentar