Canvas salg avgøres 13.02

Aksjeeierne vil ventelig stemme over salgsavtalen til Thoma Bravo på et tillyst møte den 13. februar 2020. Prisen er satt til US$ 47,60. Direktøren for Instructure får utbetalt US$ 22 mill. hvis salget blir endelig. Han og hans søster fortsetter også i ledelsen av bedriften.

En fjerde investor har nå sagt seg uenig i denne salgsprisen for Instructure (Canvas) og krever minst US$ 60 pr aksje. Dette er 26% mer enn avtalen på $47.60 med Thoma. Canvas verdsettes da til rundt $2.5 Mia (25 Mia NOK).

20% av aksjene

De fire investorene som vii ha høyere pris er Praesidium Investment Management Co., Oberndorf Enterprises, Rivulet Capital og Lateef Investment Management. Samlet representerer de 1/5 av aksjene. Det er også disse som kjøpte seg inn på et senere tidspunkt slik at avkastningen ikke blir så stor for dem.

De kritiserer ledelsen av Instructure for å selge bedriften tor billig med for stor vekt på personlige fordeler i salgsavtalen.

(Korrigering: 12.01.20 ser detut til at 1/3 av stemneberettigede motsetter seg salget. De vilha høyere pris på sine aksjer.)

Spekulasjonsobjekt

Uansett: Canvas er nå spekulasjonsobjekt på børsen i USA.

Argumentene for å ikke legge alle eggene i en kurv blir sterkere. Dette gjelder på kort sikt der UH-institusjonene nå nvesterer mye egenlæringstid og faglitterært innhold i systemet, og på lang sikt der det er hevet over tvil at eierne av Canvas vil ta seg godt betalt på grunnlag av en slik lock-in

Norske studenter bør tenke gjennom hva høyere – og unødendige – lisenskostnader vil bety for dem under dagens og mulig framtidige ordninger.

Fortsett bruk av Canvas, men legg også praktisk grunnlag for en exit-strategi til bruk i kommende forhandlinger!

Legg igjen en kommentar