Fagbibliotekarkompetanse – Ta nettet i bruk!

Bibliotek for utdanningssektoren arbeider digitalt og online med egen og andres opplæring. I NUDGE/ALL-nettverket vil vi systematisere på nasjonalt nivå*.

Vi tror digitale læringsressursene på feltet kan deles i fem hovedgrupper:

  1. Bibliotekfaglig: Det bibliotekarer har lært i egen utdanning/jobb som tilpasses og formidles til studenter og ansatte.
  2. Fagdidaktikk: Å dyktiggjøre bibliotekaren som lærer i og utenfor auditoriet.
  3. Digital publisering: Publiseringsmodeller. Hvordan sette opp og vedlikeholde publiseringssystemene for faglitterære tekster? Læreverk+læringsobjekter=Sant.
  4. Digital kuratering og forfatterskap: Faglig autor(itet). Narrativ struktur gjennom utvalg og læringssti. Faglitterær verkshøyde ut av læringsobjekter og andre tekstblokker. Balanserte dokumentstrukturer. Samlingsutvikling. Hvordan forberede gjenbruk i primær produksjon? (sheer curation)
  5. Faglig framføring, forfatterskap og redaksjon: Rik tekst, kontekst og konversasjon. Arbeidskollektiv og redaktøforening. Medieredaktører. Nasjonal nettverksorganisering rundt studieprogrammenes faglitterære tekster. Mikromaster.

Se illustrasjon av et felles tilgangspunkt til de læringsressursene som bibliotekene bruker i sin undervisning overfor studenter og ansatte. [HTML]

Her er også to eksempler på Open Access læreverk (“lærebok”) der biblioteket bidrar som publisist eller selv som bruker av materialet – uten innlogging og betalt lisens:

  • Helsefag (epilepsi) [HTML]
  • Studieverksted i bibliotek: Startpakke [HTML].

Hva finnes der ute?

Kolleger på Universitetsbiblioteket ved OsloMet/Kjeller har begynt å samle titler. Vi ønsker å gå sammen om felles og enkle innganger til slike ressurser. Eksempler så langt er:

Startpakke for nye studenter basert på erfaring i bibliotekets Studieverksted, PlagiatKurs i forebyggingiKomp (kurs i informasjons-kompetanse), Systematisk litteratursøk / Systematic ReviewAkademisk skrivandePublic Library Management (flere kurs), Kurs i EndNote, Kurs i PubMedAvanserte søk i helsevitenskap, Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere, Vi utvikler også en portrfølje av titler om å produsere og publisere digitalt med utgangspunkt i noen års erfaring med PISA-kurs.


Har du flere forslag?

Send gjerne inn dine egne tips på https://bit.ly/2ZT3RDv

BLI MED!

>> Åpent arbeidsseminar i Oslo 4. mars 2020 <<
(NB: Arrangementet er flyttet fra 3. til 4. mars)


*) NUDGE/ALL er et nasjonalt nettverk for åpen og nasjonal publisering av digitale læringsressurser. UH-bibliotekene og andre fagbibliotek spiller en sentral rolle i dette.

Bokstavkjeks

Akronymet NUDGE står for Norwegian User and Development Group for Edx.

Vi har lagt til en egen dimensjon ALL som står for Acttive Learning Libraries.

Det er for å fange opp bibliotekenes sentrale og særegne rolle.

Samtidig understreker vi bibliotekens bidrag til alternative og studentaktive læringsformer.

Les mer om NUDGE

Legg igjen en kommentar