MOOC 2019 Kontinuerlig vekst

ClassCentral er ute med de første analysene for 2019. De viser fortsatt jevn vekst for online læreverk.

Det ligger nå over 13.500 digitale læreverk for 100 millioner studenter ute på de store systemene som Coursera (3.800/45 mio), Edx (2.640/25 mio) og FutureLearn (880/10 mio).

Men EdX finnes også som åpen kildekode (Open edX) som vi bruker i MOOCAHUSET og Bokskapet. Antall læreverk er der estimert til 20.000 for over 40 millioner studenter. Til det må man legge de 2.300 kurspakkene som XuetangX har laget på sin videreutvikling av Open edX i Kina for 2.4 millioner studenter.

EdX/Open edX er derfor blitt den desidert største plattformen for online læreverk.

Det er også verdt å merke seg at de tre største nå tilbyr omlag 50 fullstendige online universitetsgrader som er mer enn enn 4-dobling på 2 år. Men her er bildet mer tvetydig i det tilveksten ikke er så stor siste år. På den annen side kan det se ut som mikromastere og andre mikrograder (Micro Credentials) er i klar utvikling. Se annen kommentar om dette [HTML].

I tråd med tilsvarende utviklingstrekk for kursbøker, utdanningsprogrammer osv der digitalisering er sterkt inne er det fortsatt tekniske fag som preger utbudet. Siden mange kurs kjøres kommersielt, er det heller ikke å undres over at den andre store gruppa er Økad-fag (Business). Men fordelingen begynner å ligne mer på den klassiske inndelingen av akademiske og profesjonsrettede utdanninger.

Se mer på

Legg igjen en kommentar