Fleksible videoformater

Korte videopresentasjoner kan fungere godt som del av digitale læreverk.

Da kan det ofte være behov for å justere format og bitrate (utsendingshastighet) eller andre justeringer slik at det passer til bruksmåte, båndbredde, skjermstørrelse o.l.

Deler av videosamlingen bør kunne framvises og spilles av i fleksible gallerier, altså slik at man lager galleri interaktivt basert på utvalgskriterier. Osv.

Dette er nå blitt ny funksjonalitet i Cloudinary som illustrert til høyre. Der vises fritt valg av videoformat som skjer via bestilling i URL. Formatet blir da tilpasset ved run-time.

Vi  bør følge dette feltet og se om andre løsninger som OsloMet’s FilMet og UNIT’s DLR kan levere tilsvarende.

Dette er en mini reklamefilm fra Cloudinary:

Legg igjen en kommentar