Digitisering, digitalisering og transformasjon.

Det er blitt vanlig å dele i tre områder ellet nivåer:

  • Digitisering: Å transformere analoge objekter til digitale representasjoner, dvs. til digitale objekter eller data som når vi leser tekster online som PDF, ikke som papirtekstbøker.
  • Digitalisering: for å forbedre prosesser ved bruk av digitaliserte data, bruk eller utvikle programmer for å håndtere, presentere og tolke dem.
  • Digital transformasjon: Å transformere organisasjonsprosesser, bygge nye kompetanser og modeller gjennom digitale teknologier på en dypere strategisk måte. Det handler om interaksjon mellom mennesker og mennesker-maskiner basert på digital teknologi.

Svakheten i dette klassifikasjonssystemet er at det ikke baserer seg på at alle tre områder hviler på en omforent, særegen og historisk ny oppfinnelse.

  • Det felles (binære), maskinleselige og maskinelt tolkbare notasjonssystemet.

Både data i seg selv og instruksjonene for å håndtere disse data er formulert i den samme notasjonen. Det gir stor omvandlingskraft.

Det er derfor særlig tekstens – ikke objektets – digitisering og konsekvensene av det som vi må rette oppmerksomheten mot. Viktig er også denne dualiteten som gir digitaltekstens preskriptive karakter. Dataprogrammet, som også består av utsagn i digital notasjon, realiseres som fysisk utførelse når det eksekveres.

Digital tekst blir både ting, term og – etterhvert – tankehandling på struktur- og infrastruktur-nivå.

En slik forståelse gjør det enklere – og fortsatt vanskelig nok – å navigere i en digital tid. Penger kan tjene som eksempel. De har primært sosial funksjon som verdimål og byttemiddel, men kan derfor også fungere som verdilager ved å trekke dem ut og så føre dem tilbake i sirkulasjon. Penger startet som “ting” og fikk gradvis form av statlig garantert preget mynt, – først av verdifullt metall og så som seddel av tilnærmet verdiløst papir. Digitale penger er kun kontrollerte binits (binære digits) i et datasystem. Det har bl.a. ført til at aksjemarkedet på vesentlige måter er automatisert og kontrollert av kunstig intelligens.

Legg igjen en kommentar