Bokskapet består

Det er nå endelig avklart at Bokskapet (http://bokskapetl.oslomet.no) vil bestå ved OsloMet. Alternativet – plan B – var å publisere ressursene hos andre forvaltere i UH-systemet eller av MOOCAHUSET som frittstående tiltak.

Kort historikk

  • 2013: MOOCAHUSET ble etablert av Helge Høivik og Hallvard Lavoll som tjeneste fra Læringssenter og bibliotek (nå: Universitetsbiblioteket) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå: OsloMet).
  • 2014: MOOCAHUSET søkte og fikk tilslag om prosjekstøtte fra Norgesuniversitetet for 2015 og 2016. Søknaden handlet om (1) å utvikle online kursmateriale og (2) utvikle prinsipper for varig dtift ut over prosjektperioden. Den var til godkjenning i rektoratet i 3 omganger for hhv prekvalifisering, kvalifisering og prosjektkontrakt.
  • 2017: MOOCAHUSET ble utpekt som fyrtårnprosjekt av rektoratet ved OsloMet. Etter intern søknad om 3-årige prosjektmidler fikk MOOCAHUSET tildelt midler for 2018.
  • 2018: Navnet ble endret til Bokskapet for å markere den publisistiske karakteren av tiltaket og at dette eksisterer godt ved siden av det prosjektorganiserte støttesenteret DigIn som ble etablert i februar dette året. Man søkte videreføring av prosjektmidler, men de ble i sin helhet tildelt DigIn. Dette ble ordnet ved administrativt beslutning. Det 3-årige prosjektet DigIn ble først gjort 5-årig, og deretter overflyttet til driftsbudsjettet under studieadministrasjonen. Den avtalte plassering i universitetsbiblioteket ble ikke realisert.
  • 2019: Det ble fattet administrativ realbeslutning om å videreføre Bokskapet ved Universitetsbiblioteket, men uten tilførsel av midler.

Legg igjen en kommentar