Bruk allmenningen!

Dette er en enkel test av rullegardintekst (eksformasion – sammenslåing av informasjon) og stilbilde med klikkpunkter (hotspots) i H5P. Se mer om dette på https://h5p.org/ og https://h5p.com/.


Illustrasjonen viser noen grunntrekk i dagens organisering av elæring i høyere utdanning i Norge.

Vi snakker ikke her om administrativ digitalisering av inngangsprosess, logistikk og gjennomstrømming samt endelig formell sertifisering. Vi er opptatt av det faglige.

Fagtekstene blir omgjort (remediert) til digitale dynamiske dokumenter som kan gjenbrukes mer uavhengig av tid, sted og institusjon.

Men de må lages. Det tar tid. Det utlyses noen nasjonale midler til dette, men det er snakk om promiller av budsjettene. 50 Mio (0.05 Mia) gjennom DIKU er bra for utprøving. Det er 1.4 promille av totalen på 35.6 Mia. Man kan vanskelig tenke seg gjennomgripende digitalisering av faginnhold langs denne vei.

Nedenfor er noen argumenter for at systemet må åpnes opp mot allmenningen med lite innslag av kommersielle løsnnger for forvaltning av innholdet.


Publiseringsmodell

Klikk på (+)-tegn for nærmere forklaring.

Legg igjen en kommentar