Hva med fortjenesten, Instructure?


Instructure eier Canvas. De har voksende markedsandel, men problemer med fortjenesten. De tar ikke inn så mye nå, men må gjøre det for å betale tilbake til sine investorer lenger ned i gata.

At the end of the day, this is about making money. And they aren’t. (Chit Chat Money)

Hør podcast-analyse https://spoti.fi/35bQUXF

Canvas tar markedsandeler ..

.. men markedet krymper

We recently heard from Instructure’s new CEO on an earnings call that “we see muted new bookings growth for the domestic Canvas market.” Similarly, Blackboard’s CEO was questioned in a recent interview about “a slowing market for LMSs in Higher Ed.” For the first time since we began collecting data, we have observed a net decline in the number of every type of LMS when compared semester over semester. The current total number of LMSs in use today is over 9% lower than a peak reached in spring of 2016.

Edutechnica https://edutechnica.com/ 17.03.2019

# nye universiteter pr 10-år 1800-2000.

Årsakene oppgis å være

  • Færre institusjoner: Etter dramatisk vekst i antall institusjoner og deretter i antall studenter i etterkrigsåra, er det nå slik at mange – ofte mindre – utdanningsinstitusjoner avvikles eller slås sammen. Dette har vært særlig tydelig i USA. Sammenslåingstendensen er sterk i Norge også. 200 yrkesrettede høgskoler ble slått sammen i 1994 og prosessen har fortsatt på begynnelsen av 2000-tallet. Se Wikipedias sammenfatning over høyere utdanningsinstitusjoner [HTML].
  • Markedskonsolidering: På 90-tallet skjedde en omfattende kommersialisering av lokale LMS-løsninger. Et eksempel er det svenske Luvit, som HiO tok i bruk rundt årtusenskiftet. Institusjonen skiftet så til Fronter, som ble kjøpt oppav Pearson før det ble solgt til Its Learning. Så gikk man over til Canvas. På rekke og rad kjøpte Blackboard, med IBM som dominerende eier, opp WebCT (2006), ANGEL (2009) og Moodlerooms (2012). I dag domineres det internasjonale feltet for kommersielle LMS av Blackboard Learn og Instructures Canva.. I 2019 hadde de begge 6-7 mio brukere. edX har 10x dette –  se nedenfor. Utdanningsbedriften Pearson trakk seg ut av LMS-markedet i 2016.
  • Færre nye kunder: Det synes å være færre piloteringer av LMS-bruk.

LMS endrer studieadministrative rutiner. Gevinster av dette finnes, men er begrenset. De har liten betydning for læringskvalitet som i bunn og grunn gjelder et dynamisk forhold mellom lærer, student og læringstekstene. Dette er faglige, ikke administrative, relasjoner. Høyere utdanning er i økende grad dominert av administrasjon og konkurransebasert forskning. Her kommer det nå en korreksjon.

Gjeddene i sivet

Jeg tror andre faktorer også spiller en rolle. Dette gjelder forhold knyttet til de store aktørene:

  • Microsoft og Google har utviklet sine egne løsninger og følger markedet tett. Google Classroom er gratis, men lagrer brukerdata for reklameformål og Microsoft LinkedIn Learning har et sterkt grep om punktvis opplæring (gjennom oppkjøpet av videokursene i Lynda.com) og det yrkesrettede LinkedIN.. Om en skal bedømme dette historisk, vil begge gå offensivt inn i markedet dersom det blir profitabelt.
  • Microsoft, Google og Facebook har i tillegg sterke løsninger for allmenn organisering av intellektuell virksomhet, som jo LMS-ene i bunn og grunn handler om. Både Microsoft Office 365 med sin Teams-tilnærming, Google G-Suite og Facebook Workplace kan i dag håndtere vesentlige grunnfunksjoner i LMS.

Lenker

Åpen publisering

Plan-S-dynamikken blir viktig. Erfaringene med dominansen til Elsevier og Springer osv. når det gjelder forskningsorientert intellektuelt innhold, legger grunnlag for samme skepsis mot profitt-orientert håndtering av den andre halvdelen av det akademiske tekstuniverset: lærestoffet.

Vi vil se en alminneliggjøring – commodification – av studieadministrative rutiner i LMS som pt eies av internasjonale monopolselskaper. Alternativet er at statlige og overstatlige organer vil ta styring. EU er ikke entydig begeistret ovet dominansen fra amerikansk IT. Det samme vil i  større grad gjelde intellektuelt innhold. Her er det politiske vinder som langt på vei avgjør.

Det MIT- og Harvard-utviklede edX er samtidig i rask utvikling. Den opprinnelige versjonen har 18 mio brukere, mens open-source-løsningen Open edX har 40 mio med separate avledninger som XuetangX i Kina (2.5 mio studenter) og FUN (France Université Numeriqué  med omlag 100 franske institusjoner)

Spenningene i dette feltet vil øke i tråd med at krav til avkastning på investert kapital kommer tydelig på bordet fra investorene bak Blackboard og Instructure. Utdannings-institusjonene blir da satt under press om å betale mer.

Om ikke før så i hvertfall da vil man revurdere systemene med tanke på den innelåsing – lock-in – som er grunntanken i forretningsmodellene deres.

Omtenksomme utdanningsinstitusjoner går ikke i flokk. Unngå å legge alle eggene i en kurv!

 

Legg igjen en kommentar