UH spilt ut over sidelinjen?

Når en stor andel av befolkningen tar høyere utdannelse, flytter forskjellene mellom folk inn i institusjonene.

skriver Eva Grinde På innsiden av Dagens Næringsliv 03.10.2019.

Det krever at offentlig høyere utdannelse har et differensiert tilbud, tilpasset både forskerspirer og generelt ambisiøse og lærehungrige, profesjonsstudenter og de som fortest mulig skaffer seg papiret de trenger for å begynne å tjene pener. Hvis ikke risikerer institusjonene å spille seg ut over sidelinjen.

Bra og riktig observert! Men hvilken sidelinje er det hun skriver om?

Delelinje under vann?

Den linjen som man bør være seg bevisst tror jeg nå trekkes mellom det velkjente offentlige UH-systemet i Norge på den ene side og en rigging av kommersielle tilbud på den andre. Men det tar tid før den blir tydelig der onder fvann.

Blant markedsløsningene finner vi selvsagt trauste BI gjennom mange år og nykommere som Kristiania høyskole på vei til universitet. Sonans har nettopp kjøpt Bjørknes høyskole. Kristiania var også en liebhaber her, men det er kanskje bedre å være stor mann på lite sted enn omvendt?

Dette er nære slektninger av både gamle og nye universiteteter. Men jeg tror ikke det først og fremst er der man må sikte seg inn i analysen.

Intern produkt- og tjenesteutvikling.

Følg heller med på underskogen av interne opplæringsbedriften-i-bedriften som viser fram det de holder på med på de godt organiserte REN-møtene. Logikken her er som nettbokhandelen Amazon som ble allsidig nettbutikk og som så kommersialiserte  på infrastrukturen i AWSAmazon Web Services. Direkte-salg av slike tjenester er 12% av omsetningen til Amazon, mens løsningene inngår i nær 60% av totalomsetningen.

Dette har vært så vellykket at den store utfordreren ikke er Google og Microsoft Azure, men Alibaba Cloud der den kinesiske staten nå er på vei inn.

Smarte bedriftsledere lager produkter ut av sine egne måter å håndtere interne transaksjonskostnader og sosiale nettverk. Dette er i ferd med å bli en viktig del av digitaløkonomien.

Veldrevet REN

REN for Research and Educational Network

.. er et nettverk for bedrifter og organisasjoner som er interessert i IT-basert læring. [HTML]

Medlemsbedrifter som EVRY (tidl. ERGOGroup med Telenor som største eier) er en konsulentbedrift med 10.000 ansatte som bidrar med digitalisering i nordiske bedrifter. De har en omsetning på over 12 milliarder og er mest å regne som en hands-on “institusjonsskole” der eleven/studenten er institusjonen selv. De lærer å bli digitale.

Internopplæringen i EVRY omfatter 800-1.000 nytilsatte pr år med mange fler på etter- og videreutdanning. EVRY er blant de mest avanserte utviklere av elæring i Norge.

Det er heller ingen grunn til at Microsoft på datasida eller Pearson på skoleboksida ikke skulle gå sterkere inn i norsk utdanning enn de allerede gjør.

Wake up and smell the coffee

Her ser vi to mulige utviklingstrekk der de offentlige UH-institusjonene

  • Enten bruker millioner av kroner på reklame og sitt fortsatt begrensede apparat til konkurranse seg i mellom om å utvikle mer eller mindre lukkede digitale læringsressurser.
  • Eller går sammen i en nasjonal dugnad om å utvikle åpne digitale læringsressurser a la Plan-S. De blander da konkurranse og samarbeid seg i mellom om å være de beste til å tilpasse og bruke disse ressursene for å fremme god undervisning til varierte studentgrupper slik Grinde beskriver. De digitale læreverkene kobles til åpne digitale forskningsartikler og datasett; og til det å utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Men da må man legge det forsøksvise bak seg. Det er på tide å trå til.

Legg igjen en kommentar