Flippa høstkonferanse

Som det i blant hender har jeg vanskelig for å passe kjeften… Under et fint DIKU-arrangement i går og i dag (25.-26. september 2019) kommenterte jeg en Twitter-melding fra DIKU slik:

De gode kolleger spør – naturligvis – om hvordan jeg kunne tenke meg å gripe det an. Som man reder så ligger man!

Jeg tror vi må spørre: Hvilke målsettinger ligger til grunn for DIKU-konferansene?

 • Rapportering?
 • Læring?
 • Begge deler? Er det så lurt?
 • Lærestøttesenteransatteårsmøtet? (Det er en utfordring at vi ikke kan finne en god generisk term for dette, men må ty til bindestreksuttrykk og fancy egennavn som PUS, Puls, Slu, Link, Result, MOOCAHUSET, NettOp, Digin … Vi prøvde oss på LæreVerkStedet for Læreverk-Stedet/Lære-Verkstedet. Det slo heller ikke an..).
 • Hands-on øvelse/ferdighetstrening?

Jeg tror vi kan heve kvaliteten ved å spisse formålene. Bra med flere fluer i ett smekk!

Ideer

Det følgende bygger på erfaringer fra Digital fagdag på OsloMet i 2017, “omvendte internasjonale seminarer” og mange anvendelser av den såkalte PISA-modellen i ordinær undervisning. Bokstavene P-I-S-A står for digital presentasjon (P), pre-programmert interaksjon (I), samtidig samhandling på samme sted (S). Det kan også organiseres som webinar. Og alt blir analysert (A) for egenlæring og forbedring.

Noe av det viktigste med å møtes er kanskje å finne i spennet mellom presentasjon av ideer og samtalene og annen interaksjon i fjellsprekkene.

Blandingen av spontant og (grundig) forberedt kan kanskje bli mer kvalifisert – slik vi stiller krav om i studentaktiv læring. Pauser, måltider og baren på Ishavshotellet funker så bra fordi de blander tilfeldighet med egenorganisering.

 • – bare MÅ få snakket med NN.
 • Å, er DU her? Lenge siden sist!
 • – Hei, hvor kommer dere fra?

Det hele kan kanskje legges opp enda mer aktivt, men uten å forlise frihetsgradene?

P for Presentasjon

Mange har nå erfaringer med å remediere forlesninger der 2×45 minutter forelesning gjøres om til interaktive nettsider med 2-4 videoopptak a 4-5 minutter, sammenbindende tekst, interaktive spørsmål, lydspor/podcast osv. Det er en sann rapsodi av rapsodhe – de sammenvevde vers. Kravene er mindre hvis vi snakker om 25 min presentasjoner.

På Digital fagdag i Oslo 2017 fikk hver bidragsyter disponere en Open edX nettside – eller fler etter behov – til å lage digital presentasjon ut av sitt særegne budskap. For mange var dette en første prøve. For andre en sjanse til å finpusse sitt digitale forfatterskap. De fikk hjelp til det etter behov.

 • Noen legger inn digital fortelling som egner seg godt til å rapportere om (deler av) et utviklingsarbeid.
 • Andre lager et videopptak av en Powerpoint-presentasjon med lydspor og kanskje et snakkehode.
 • Noen er intervjuet på location eller i studio.
 • For noen er podcast tingen. Kolleger i UB på OsloMet lager podcaster som skal vare like lenge som togturen Oslo S-Lillestrøm.

Mer enn det: Det er et krav til en formidlingskomponent i prosjekter med DIKU-støtte. Å lage en digital presentasjon kan kanskje passere som valuta i dette regnskapet?

Design-ide

Høstkonferansen Online lanseres 1 uke før det fysiske møtet som kunne gå over 1 dag med mulig utvidelse til hands-on og dybdedykk 2. dag. I høst holder DIKU konferanse i Tromsø og Bergen. Kunne de slås sammen?

Et arrangement kan kanskje ha to foredrag på TED-Talk-nivå, gjerne uten Powerpoint. Da må det jobbes mer med innhold og framføring på forhånd enn det som er vanlig. Det er slik TED-talks blir bra. De strømmes i sanntid og promoteres i ettertid. Det må kanskje være litt mindre så-gjør-vi-så-når-vi-vasker-vårt-tøy her hos oss. Deskriptive oppsummeringer kan formidles som skrift, lyd og bilde på nettet.

Bruk kvalitetsdimensjoner som til nasjonale konkurranser om forskningsformidling! Behold gjerne øvelseskarakteren, men da med ramme om at dette faktisk er en øvelse der mer erfarne kolleger kan bidra med veiledning. Alle trenger ikke høre alt live.

Hands-On

Eksempler på hands-on-seanser a 2 timer i 2019 kunne kanskje være

 • Praktisk dypdykk i Teams og Office 365.
 • Hvordan fyre opp en Open edX-instans.
 • Praktisk grønn-skjerm-studio. Kom og prøv!
 • Kognitiv kvalitet i flervalgsspørsmål. Hvordan gi tilbakemelding? Bring dit eget tema.
 • Å finne lovlige bilder til hva-det-skal-være.
 • Lær å lage podcast.
 • Lydsatt animasjon i Powerpoint.
 • ..

En video med skarp oppsummering av Digital tilstand kunne vært bra, men det funker jo fint live også, – som nå. Men kanskje en online diskusjon om funn og tolkninger? Øvelsesoppgave på Master i fag der digitalisering eller samfunnsfag er dimensjon?

Grunntanke: La oss lage fest og feiring av digital læring med lave skuldre og høye kvalitetskrav vi faktisk snakker om. Vi praktiserer som vi prediker!

Variasjon & rytme.

The Medium is the Message. Hvis mediet og formatet er tilnærmet likt fra morgen til kveld dager til ende blir det fort kjedelig nærmest uansett hvor bra innholdet måtte være. Å designe gode læringsaktiviteter er å skape flow: variasjon og rytme, høy og lav intensitet, alvor & moro,  fysisk og mentalt, overraskelse..

Det gjelder i seminarrom på både universitet og konferansehotell.

 

 

Legg igjen en kommentar