Vedta det jeg vedtar

Mye interessant som fortjener nærlesing i regjeringens digitaliseringsstrategi for høyere utdanning. [PDF]

Men “rask og dyp kulturell og organisatorisk forandring under distribuert beslutningsmyndighet som OGSå skal være nasjonalt koordinert”? Er ikke det (minst) en selvmotsigelse? Det synes jo noe utfordrende å rigge til et system som fatter sentralt vedtak om at det skal fattes autonome lokale vedtak om høye, men differensierte kvaliteter mellom institusjoner, og slik at de alle skal opptre likt i takt med det sentrale vedtak …

Dette har dessverre bismak av norsk etatisme i sakte kollisjon med en disruptiv teknologi.

Selv ville jeg lagt vekt på variasjon og samspill, – kontrast + kommunikasjon -, der noen miljøer og institusjoner nødvendigvis må gå foran. Det skjer derfor ad flere og uprøvde veier. Å lede: Gå foran og finne vei. Kanskje det er det som menes?

Jeg ønsker meg et HiOA med mot til å være blant dem. Dette gjelder strategiplanens formuleringer om å være “ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer”.

Legg igjen en kommentar