Bokskapet: 9.500 kursdeltakere

Etter semesterstart har Bokskapet nå nesten 9.500 aktive kursregistreringer fra nær 7000 unike brukere:

Det populære Startpakka har over 3.000 brukere fulgt av Anatomi, fysiologi og biokjemi med over 2.000 brukere og så Helhetlig sykepleie med mer enn 1.000.

Open edX er på stigende kurs i Norge. Etter besøk og samtaler med universiteter fra nord til sør kan vi slå fast at tanken om åpen publisering av lærestoff på åpen plattform slår rot. Her har OsloMet vært en foregangsinstitusjon. Vi må nå stille oppgaven å formulere de ulike modellene, i noen tilfelle også ganske tilfeldige og ad-hoc-pregede tilnærminger, som er i bruk.

Vi deler på arbeidets resultater og på erfaringene med å utføre det.

Ta hensyn til studentenes og lærernes interesser

Det blir lagt merke til at vi fokuserer på å utvikle åpne og helhetlige digitale læreverk. Det bidrar til delingskultur i hele landet. 1/3 av Bokskapets brukere er utenfor OsloMet.

Dette er et strategisk valg:

  • Vi legger stor vekt på å fremme studentenes læring på nye fleksible måter.
  • Samtidig må faglærere ha trygghet for at digitaliseringen ikke går på bekostning av deres faglige profil, dybde og betydning i undervisningen.

Eksempelvis er det 25-30 ulike emner i bachelor sykepleie. Man kan ha godt av noen varianter av hvert, men alle forstår at det blir for mye med de 1.005 emnene som nå er ute, – dvs. i snitt 40 varianter pr emne.

Bokskapets tittel i Anatomi, fysiologi og biokjemi viser vei. Flere universiteter setter pris på åpen tilgang til den. De har også forslag til forbedringer og tilpasninger.

Dette er spiren til en ny type kvalitetssirkel i undervisning. Den har viktige likheter med forskningsspiralen.

 

Legg igjen en kommentar