Bokskapet: 10.000 innrulleringer

I midten av oktober 2019 nådde Bokskapet 10.000 aktive kursregistreringer fra mer enn 7.300 unike brukere.  1/3 kommer utenfra OsloMet med mange studenter og lærere fra bl.a. Universitetet i Tromsø og Høgskolen på Vestlandet. Da hadde tilbudet vært i uavbrudt drift i litt over et år. I forsøksåra 2015 og 16 ble det også registrert flere tusen brukere.

Publisert mer enn de øvrige – tilsammen

Den populære Startpakka har over 3.200 brukere fulgt av Anatomi, fysiologi og biokjemi med over 2.100 brukere og så Helhetlig sykepleie med mer enn 1.000. Bokskapet ved OsloMet har samlet sett publisert flere online-kurs enn de andre UH-institusjonene skilter med på MOOC.NO til sammen.

Tiltaket har balansert på en knivsegg i flere år. Det kan gledelig nok se ut til at tommelen nå entydig vender opp.

På stigende kurs

Open edX er på stigende kurs i Norge. Internasjonalt er plattformen størst av de ikke-kommersielle med over 60 mio brukere.

Etter besøk og samtaler med universiteter fra nord til sør kan vi slå fast at tanken om åpen publisering av lærestoff på åpen plattform slår rot. Grunnen er trolig at dette er drevet av en faglitterær og dokumentfaglig tilnærming der faglærer engasjeres i digital formidling av sitt eget fagstoff. Det er også viktig at Open edX har åpen kildekode og kan videreutvikles og tilpasses av brukermiljøene.

Dette er spisset i forestillingen om digitalt redaksjonelt arbeid med faglærer som redaktør. Se en interaktiv skisse som realiserer løsningen nederst på denne sida.

NUDGE

Her har OsloMet vært en foregangsinstitusjon. I samarbeid med NTNU og UNIT har vi satt ned en nasjonal interimskomite kalt NUDGE for Norwegian User and Development Group Edx.

Komiteen består av representanter for Bokskapet ved OsloMet, DRIVE ved NTNU og UNIT. Andre miljøer som universitetene i Tromsø og Agder deltar foreløpig som observatører. Vi arbeider for

  • Å publisere gode, åpne og nasjonalt rettede læreverk på Open edX-plattformen.
  • Å utvikle distribuerte modeller, kunnskap og ferdigheter om hvordan det kan gjøres.

Les mer om NUDGE.

Tydeligere modelltenkning

Vi må nå stille oppgaven å formulere ulike modeller, i noen tilfelle også ganske tilfeldige og ad-hoc-pregede tilnærminger, som er i bruk.

Utenom dette initiativet – som må basere seg på et enkelt og felles grunnlag om åpen og faglig drevet digital publisering – er det også behov for å løfte fram de ulike fagpolitiske linjene. Når digitalisering griper om seg, vil nødvendigvis interessemotsetninger i organisasjonene komme til syne.

Ta hensyn til studentenes og lærernes interesser

Det blir lagt merke til at Bokskapet fokuserer på å utvikle åpne og helhetlige digitale læreverk. Det bidrar til delingskultur i hele landet. 1/3 av Bokskapets brukere er utenfor OsloMet.

Dette er et strategisk valg:

  • Vi legger stor vekt på å fremme studentenes læring på nye fleksible måter.
  • Samtidig må faglærere ha trygghet for at digitaliseringen ikke går på bekostning av deres faglige profil, dybde og betydning i undervisningen. Det er i studentenes og akademiets interesse.

Men det må tas solide grep. Eksempelvis er det 25-30 ulike emner i bachelor sykepleie. Man kan ha godt av noen varianter av hvert, men alle forstår at det blir for mye med de 1.005 emnene som nå er ute, – dvs. i snitt 40 varianter pr emne.

Kvalitetssirkelen

Bokskapets tittel i Anatomi, fysiologi og biokjemi viser vei. Flere universiteter setter pris på åpen tilgang til den. De har også forslag til forbedringer og tilpasninger.

Dette er spiren til en ny type kvalitetssirkel i undervisning. Den har viktige likheter med forskningsspiralen.

Bokskapet representerer her et aktivt og reelt supplement til LMS som Blackboard, Canvas og Fronter. Vi fokuserer på faglitterær digitalisering i samspill med kursorganisering som bør skje i andre LMS-er eller helt andre løsninger som nå tilbys av Microsoft, Google og andre.

Frigjør initiativ + overordnet retning.

God toppledelse identifiserer miljøer som utviser engasjement og leveringsevne. Her må det være variasjon og mange former for samspill. Vi må unngå en utvikling av universitetene mot ensretting og undertrykking av andre initiativer enn de man selv har stått for. Dette er lovpålagt i paragraf 1.1 i Universitets- og høgskoleloven der formålet med institusjonene er å

formidle(r) kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.

Sålenge et tiltak lever og leverer innen en overordnet felles og kvalitativ retning, vil det nødvendigvis være mange veier til Rom. Ellers dør akademia og blir som en hvilken-som-helst markedsbedrift.


Publiseringsmodell.

Klikk på (+)-symbolene for å se korte kommentarer til de ulike elementene i modellen.


 

Legg igjen en kommentar