Justert driftsløsning for Bokskapet

MOOCAHUSET og BIBSYS har nå fått på plass en forbedret driftsløsningen for Bokskapet:

De digitale læreverkene utvikles som før på http://kladdebok.no Dette er en “sandkasse” og utviklingstjener for alle dem som nå deltar eller tidligere har deltatt i PISA-kurs.

Det ferdige materialet publiseres på http://bokskapet.hioa.no. Publiserte læreverk skal være stabile og kan derfor ikke endres før man republiserer (revidert) utgave. Denne nettjeneren driftes altså av BIBSYS og er tilgjengelig for innlogging via FEIDE. Det er ikke behov for programvarelisens og kursene er i prinsippet åpne for alle. Pr 6. september er det registrert 1500 brukere i Bokskapet ved HiOA.

Publisert materiale legges også i kopi på det vi har kalt Bokrevisjonen slik at forfatterne kan fortsette utviklingsarbeidet også etter publikasjonsdato. Denne løsningen driftes også av BIBSYS på samme programkode som i Bokskapet, men uten mulighet for egenregistrering av brukere (og altså heller ikke FEIDE-tilgang). Her er det bare redaktør og forfattere som får tilgang etter avtale med MOOCAHUSET. En kan også ha mindre studentgrupper her basert på de epostene de har i bruk i Bokskapet. De må da innrulleres manuelt. Se http://moocahuset.no/?yada_wiki=innrullering

Ta gjerne kontakt på epost til [email protected] hvis du ønsker å publisere læreverk i Bokskapet!

Legg igjen en kommentar