Connecting the Dots

Her er noen punkter å notere seg:

  • Microsoft har bygget om sin programvareportefølje fra frittstående produkter til integrerte nettjenester – as a Service. Ikke minst  gjelder det Office-pakka som brukes av anslagsvis 1.200.000.000 og med 340.000.000 nedlastinger av mobilversjonen.
  • I bånn av løsningen ligger Microsot Azure for nettbaserte tjenester, – derunder altså Office 365.
  • Microsoft har inngått avtale med Bitnami om installering av Open-Source-pakker på Azure. Bitnami er kjøpt opp av VmWare som er dominerende på virtualiseringsfeltet. Blant de mange løsningene finner vi Open edX.
  • Microsoft har også gått i partnerskap med OpenAI med en investeringspakke på $1.000.000.000. Avtalen går ut på at OpenAI skal kjøre sin programvare på Azure for massiv oppskalering av AI-løsningene der. Tittel på tiltaket: Azure AI. Å heve kvaliteten på menneske-maskin-interaksjon, f.eks. i studier, er på blokka. Microsoft blir samtidig preferred partner for kommersialisering av resultatene. (OpenAI er delt i en non-profit og for-profit del. Det er den siste som inngår i dette samarbeidet).

Illutrasjonen viser (til venstre) hvordan man kan sette opp en instans av Open edX på Azure via Office 365-menyen. Til høyre: Direktørene Sam Altman (OpenAI) og Satya Nadella (Microsoft).

Etter en første romanse, ble det brudd mellom Google og Open edX-miljøet. Her har Microsoft tatt over og lenge vist stor og mer respektfull interesse. Firmaet har f.eks. publisert mer enn 180 åpne kurs på denne plattformen (https://www.edx.org/school/microsoft). Microsoft er årlig sponsor på den internasjonale Open edX-konferansen og har flere andre engasjementer.

Kan vi trekke linjer mellom punktene over  – Connecting the Dots?

Blant de tunge digitale aktørene er det ofte skiftende allianser. Men man bør følge med på utvikling av AI i læringssammenheng. Da er Microsofts LinkedIN og LinkedIN Learning av særlig interesse. Men det er også det åpne miljøet rundt Open edX.

Det er fornuftig å holde et blikk – og engasjere seg i en praksis – som gjør fagmiljøer i norsk UH-sektorer kvalifisert til å vurdere den videre utviklingen. 

Legg igjen en kommentar