Trykt er trygt?

Innspillene i Khrono-artikkel m/kommentarer inneholder viktige elementer. https://khrono.no/2017/08/pensum-digitalt-vs-papir

Diskusjonen har gått i bølger i 30 år og vil gjøre det i 30 til. Supert!

Jeg leste artikkelen til Tor Arne Dahl og Anne Mangen med stor interesse. http://www.ntik.dk/2015/Nr1/Dahl.pdf

Det skjedde på nettbrettet mitt der jeg bruker elektronisk penn for annotering, tegning og allmenn skribling. Den var hentet inn ved å klikke på den elektroniske lenken som Tor Arne hadde forsynt innlegget med. Bra! Jeg kunne skrevet ut artikkelen på papir, men gjorde altså ikke det… Jeg tror de har mye rett i verdien av “deep reading” eller “sakte lesing”. Det kan skje på enkelt papirtrykk uten illustrasjoner og fiks-fakserier som gjøres bedre i digitale læreverk. En kan egenpublisere et 300 siders leseverk i mikroopplag på papir for 30-40 kroner pr eksemplar. Det vil konkurrere med forlagenes trykte utgaver til 3-400 kroner pr stk (og noen ganger 1000 kroner).

Fakta-korrigering om spørreundersøkelsen fra Vemund Bermingrud er også nyttig. Jeg tror vi er enige om at spørsmålene bør fange hvordan studentene best når læringsmålene sine, enten de selv definerer dem eller om de blir gitt av utdanningsinstitusjoner eller arbeidsmarkedet. Om det “å lese pensum” kommer øverst på framtidas prioriteringsliste er jeg usikker på enten det skjer på skjerm eller papir. Studentene og andre meningsberettigede har jo knapt annet enn pensum-studier å forholde seg til, bortsett fra slikt som å spille fotball på løkka eller lære seg impro-teater.

Diskusjonen handler for mye om skjerm versus papir. Vi bør utvide til det å snakke til apparatene og få muntlige svar og tekster (i vid forstand slik at video og lyd også faller under begrepet) via ulike medier og formater. Kan hende blir det på cellulosebasert papir eller plastbasert digitalt papir eller opplest med fritt valg mellom mannlig sørlending og kvinnelig trønder. Vi må spørre om dagens forlagsmodell for papirtrykk er den optimale for å skape bedre kvalitet og god økonomi i samspillet i den trekant som utgjøres av lærer-student-læreverk.

Blir flertallet av lærerne bedre av at papirbøkene kjøpes i bokhandelen eller bør de selv være medforfattere i de digitale,- skjerm eller ikke? Det er bl.a. dette vi eksperimenterer med i Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no).

Uansett tror jeg at dagens forlagssystem, bokhandlerdistribusjon og pensumlister skal gjennom den digitale kverna og kommer temmlig annerledes ut på den andre sida.

Det skjer allerede.

Legg igjen en kommentar