Digitale læreverk på middelaldersk lerret?

Denne uka var det viktige møter og diskusjoner i Trondheim og Oslo i regi av BIBSYS. Deltakerne var elæringsmiljøer fra en rekke universiteter og høgskoler. Det var entydig oppslutning om å styrke BIBSYS sine felles innganger til

  • digitale læreverk (http://mooc.no)
  • digitale læringsobjekter, altså video, stillbilder, quizzer osv

En kan f.eks. godt tenke seg at de er koblet slik at en kan finne et online læreverk/kurs i en nasjonal portal og via det få tilgang til alle lærings-objektene det består av. Det vil fremme den nasjonale utviklingen av begge deler.

Det er også av strategisk betydning at BIBSYS er agnostisk i forhold til programvare-plattform. Man støtter CANVAS, Open edX og IT’S LEARNING. Alle kan fungere godt for sine formål. Ingen bør ha monopol.

Dette kan da bøte på et uheldig utviklingstrekk som UNINETT nok må ta et visst ansvar for. Instructure som leverer CANVAS er ikke nøytral, men fungerer også som struktur og premissleverandør. Mer generelt: Det en kunne se for seg som tekniske løsninger er ikke nøytrale. De gir føringer for organisasjon og aktivitet.

Det er en av grunnene til at digitalisering av høyere utdanning ikke bør baserer seg på ett sentraliserende og totaliserende system. Men leverandøren Instructure har naturlig nok en interesse i å dominere og holde på kundene. I den europeisk rettede reklamen deres utviklet de metaforen “MIDDELALDERBORGEN, MIDDELALDERBYEN og BØNDENE på markene rundt” for dette produktet. En må minne om livegenskapet. Lensherren i BORGEN kontrollerer det hele via veisystemets forgreininger, soldater og skatt på alt rundt seg.

Jeg fortegner her dette bildet ganske så bevisst. Men metaforen ER nettopp middelaldersk.

Vi trenger nå gjensidig respektfulle partnerskap og samarbeid innad og mellom miljøene i høyere utdanning. Det er et politisk standpunk. Men det er også et økonomisk. En må etablere likeverd og partnerskap for å få fart på sakene.

Foroverlente forretningsmiljøer og organisasjonsteoretikere har lenge forstått og argumentert for hvorfor den hierarkiske command-and-control-modellen ikke fungerer i en digital økonomi. I dens sted kommer nettverksorganisering og plattformøkonomi.

Det er bl.a. dette som Microsoft har tatt inn over seg. Direktør Satya Nadelle har foretatt en dramatisk redefinisjon av sine produkter gjennom Office 365 og Sharepoint. Det var derfor han ble satt til å erstatte Steve Ballmer.

I Norge bør vi her unngå at det er Microsoft eller noen andre som Google, Facebook, Amazon eller andre amerikanske (og etterhvert kinesiske) giganter som eier hele den underliggende plattformen. Kunstig intelligens og digitale roboter bygges opp på grunnlag av de data som genereres der. Det bør vi ha offentlig nasjonal kontroll med, på samme måte som en sikret nasjonal kontroll med oljerikdommen langs norskekysten.

Her kan BIBSYS’ tilnærming som nasjonal sentral for tilgang til læreverk og læringsobjekter få betydning.

Det er også nødendig for å få tilslutning blant norske akademikere til digitalisering av læreprosessene.

Legg igjen en kommentar