Kursbevis (“badge”)

Den som gjennomfører et selvstendig studiearbeid vil gjerne kunne dokumentere det.

Den vanligste ordningen er at studenten melder seg opp til overvåket eksamen (proctored exam) og får vitnemål eller sertifisert karakterutskrift. For mindre oppgaver, arbeidskrav og for frittstående kurs er det vanlig å utstede kursbevis (eng.: badges).

Framveksten av MOOCs (Massive Open Online Courses) skaper større behov for slike. Det vil vokse nå når høyere utdanning i Norge dreies fra arbeid med institusjonelle pensumlister (Hva har du lest?) til nasjonale og internasjonale læringsutbytte-beskrivelser (Hva har du lært?).

Det ser nå ut til at systemene for kursbevis konsolideres rundt Open Badges fra Badgr. Dette var opprinnelig et Mozilla-prosjekt.

Dokumentere arbeidskrav

Den åpne Badgr-standarden støttes av bl.a. Microsoft, Open edX, Instructures Canvas og andre. Systemene kan f.eks. settes opp slik at kursbevis som leveres av dem samles ett felles sted, f.eks. i Microsof LinkedIn. De kan brukes til å dokumentere

  • At et arbeidskrav er innfridd overfor utdanningsinstitusjonene.
  • At man har tilegnet seg en bestemt ferdighet eller forståelse overfor arbeidsgivere når man søker jobb eller lønnsopprykk.

Mer omfattende eksamenspapirer utstedes som før, men kan bygge på overvåket fjerneksamen (proctored exam). Se

Legg igjen en kommentar