Kursportalen MOOC.NO

Den nasjonale portalen for gratis online-kurs, MOOC.NO, er i ferd med å få betydning i utdannings-Norge.

I midten av august hadde den lenke til 30 titler. Institusjonene i Oslo ( UiO og HiOA) sto her for halvparten med hhv 8 og 6 titler.

Fordelingen 18.8.2017 var slik:

 • Universitetet i Oslo: 8
 • Høgskolen i Oslo og Akershus: 6
 • Universitetet i Bergen: 3
 • Universitetet i Tromsø: 3
 • NTNU: 2
 • Høgskolen i Østfold: 2
 • Universitetet i Agder: 2
 • Høgskolen i Bergen: 1
 • Høgskolen i innlandet: 1
 • NMBU: 1
 • Nord universitet: 1

Legg igjen en kommentar