MOOC & pris for studiepoeng

Antall offisielle mastergrader i MOOC-format i USA er på stigende kurs

De fordeler seg på de mest kjente plattformene på denne måten:

  • Udacity: 1
  • edX: 8
  • Coursera: 12
  • FutureLearn (tidl. Open University): 22

Prisen varierer fra NOK 50K-150K. Til sammelikning er det vanlig å anta at campus-baserte mastergrader i det internasjonale markedet koster NOK 200K-700K. MOOC-studiene koster altså omlag 1/4 av de tradisjonelle variantene.

I Norge har Høyskolen i Kristiania en inntekt på 760 mio, hvorav 80 mio i statstilskudd. De 8.400 studentene betaler altså i snitt NOK 81K pr år, men  ikke alle studerer fulltid. Studiepoeng-produksjonen ved OsloMet er nær 45 poeng pr år av normerte 60. Ved Kristiania er det ca 40. Det er kanskje rimrlig å korrigere studenttallet ned med 1/3 ved Kristiania (hvor antakelsen er at studentene betaler for sin faktiske studietid). Da er årskostnaden nærmere NOK 120.

Markedet for grads-MOOC-er er derfor trolig svakere i Norge enn i den engelskspråklige del av verden. Det skyldes gratis offentlig utdanning og i tillegg den offentlige subsidiering av markedstilbudene.

Hva koster et studiepoeng?

Vi kan regne oss fram til et svar ved å gjøre et anslag over hvor stor del av institusjonsbudsjettet som går inn i undervisning og hvor mange studiepoeng som avlegges pr tidsenhet. Ved OsloMet er tallene ca

  • 2.7 Mia i årsbudsjetthvoran vi anslår 2 Mia til undervisningsoppdraget. Ca 2/3 av institusjonenes utgifter går til lønn.
  • 20K studenter.
  • 45 studiepoeng pr år og student.

Det gir (2.000.000.000/(20.000*45) = 2.222 Et studiepoeng krever25-30 timers arbeidsinnsats. Det legges altså inn et offentlig tilskudd på ca 70-80 kroner for hver time en student studerer.

Hva er lærerbidraget?

Ved OsloMet var det ca 18 studenter pr UF-årsverk med undervisningsansvar. De avlegger i snitt 45 studiepoeng pr år. Et UF-årsverk bidrar da i snitt – sammen med studentene – til 18*45 ~ 800 studiepoeng. Dette svarer til 2.0-2.4K studenttimers innsats.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar