Online-kurs & spilleliste

HiOAs Studieverksted ved koordinator og rådgiver Ingunn Nilsen (bildet)  har sendt ut melding til “alle” om Studieverkstedets arbeid med “Peer-Assisted Learning”, – fornuftig nok forkortet til PAL.

Der skriver hun at slike

Studiegrupper med studenter som ledere, vil være et supplement til undervisningen hvor studentene kan samarbeide om å forstå fagstoffet, gjøre oppgaver, strukturere studiearbeidet, forberede seg til eksamen, m.m.

Hun skriver også at

Studieverkstedet ved Grethe Moen Johansen (bildet) .. ledet LSBs arbeid med å lage en digital læringsressurs for nye studenter .. sammen med bibliotekarer og studenter. (Den) inneholder tips, eksempler og tester innen studieteknikk og akademisk skriving.  .. En del omhandler også informasjonskompetanse; litteratursøk, kildebruk, kildehenvisning, kildekritikk og plagiering. .. Kildebruksdelen i Startpakka vil bli brukt som et arbeidskrav på Handelshøyskolen HiOA. Vi håper at flere utdanninger vil finne Startpakka nyttig…

Startpakka er publisert i Bokskapet med hurtiglenke på startpakka.info. Lærere som vil bruke videomaterialet kan også gå rett til HiOA’s filmdatabase som biblioteket drifter, og søke på “startpakka”:

En kan f.eks. vise noe av det en finner der i forbindelse med en forelesning, ved å sende ut lenke på epost eller Facebook-gruppe, ta det inn i en Class Notebook i Office 365 eller distribuere via LMS som Fronter og Canvas.

Dette er et godt eksempel på allsidig utviklingsarbeid i et moderne og digitalt foroverlent (universitets)bibliotek. En må ikke være tilsatt som lærer for å bidra til god læring!

Se også dette opptaket der Ingunn inviterer til Studieverksted:

Legg igjen en kommentar