Kort om smidig organisasjon.

Smidig organisasjon – Lean Organization – er et organisasjons-prinsipp for å nå resultater når omverdenen forandrer seg raskt og moderorganisasjonen blir for tung på labben. For å lykkes bør den basere seg på aksjonslæring.

I en hierarkisk modell skal all aktivitet tilpasses i en pyramide. Ethvert fenomen og ethvert problem skal ha ett ansvars-punkt. Samlinger eller “sett” av slike er igjen entydig underlagt nok ett ansvars-punkt som vist til venstre i illustrasjonen nedenfor.

Men mange oppgaver er distribuert over mange typer ferdighet og over ulike deler av organisasjonen. Det fører noen ganger til såkalt multihierarki som vist i midten. Dette vises som graf og dernest som matrise.

Her rapporterer en arbeidsgruppe (i punkt 4) til to ulike ledere (punkt 1 og 3) som igjen rapporterer til sjefen i punkt 2.

Dette er ofte tilfelle i akademiske institusjoner. Eksempelvis kan man ha en leder med ansvar for undervisning og en med ansvar for digitalisering. Men hvem har ansvar for digitalisering av undervisningen?

Smidig organisering

Dette må løses smidig (fra det engelske lean) som er en videreutvikling av prinsippene i matriseorganisering (ytterst til høyre i illustrasjonen over). Konsulentfirmaet McKinsey formulerer seg slik:

While much depends on the actions of the individual team members, senior executives must thoughtfully create the environment in which teams and their managers can thrive. In a nutshell, senior executives must move the company—and themselves—away from outmoded command-and-control behaviors and structures that are ill-suited to today’s rapid digital world. They must redouble efforts to overcome resource inertia and break down silos, because independent teams can’t overcome these bureaucratic challenges on their own. They must direct teams to the best opportunities, arm them with the best people, give them the tools they need to move fast, and oversee their work with a light but consistent touch. These ideas may sound straightforward, but they go overlooked by too many leaders who’ve grown up in more traditional organizations. McKinsey: Unlashing the Power of Agile [HTML]

Det innebærer at man setter sammen en arbeidsgruppe – i vårt tilfelle en redaksjon – for den enkelte tittel eller ansvaret for mer helhetlig kunnskapsorganisering – Knowledge Management. Gruppa må sikres deltakere fra profesjonsfaglig og dokumentfaglig side der alle har et særegent og også individuelt behov for å lære og lykkes i dette arbeidet. I vårt tilfelle er altså målsettingen

  • Å publisere åpne og nasjonalt rettede digitale læreverk.

Vi følger her prinsipp om å forene opplæring med praksis (field & forum):

  • Forfatter/redaktør (= lærer) utvikler og reviderer digitale læreverk basert på tette tilbakemeldings-løkker og analyse.
  • Aktørene må utvikle sin egen kompetanse med definerte ferdigheter og roller.
  • Modellen realiserer følgeforskning basert på aksjonslæring og aksjonsforskning.

Slik arbeidsgrupper skal ha 3-8 deltakere:

  • Dersom det trengs mer enn to pizza-er til lunsj, er gruppa for stor (Jeff Bezos, direktør for Amazon)

Legg igjen en kommentar