100 års elæring. Kort utgave.

Noen nøkler og framskrivninger:

  • 1935-45 Utvikling av teoretisk Turing-maskin. Alan Turings arbeid med  kryptografi forkortet 2. verdenskrig og forhindret flere millioner dødsfall. Von Neumann-arkitekturen.
  • 1945-55 Digitale teoretiske bidrag og militær anvendelse omdannes  til sivile formål. Transistorer erstatter radiorør og etablerer Moores Lov.
  • 1955-65 Back office (Cobol – COmmon Business Oriented Language) og forskningsmiljøene (Fortran – FORmula TRANslation) digitaliseres.
  • 1965-75 Minimaskiner. Plato. Norsk Datas storhetstid. Tekstbehandling
  • 1975-85 Mikromaskiner. Lokalnettverk. Microsoft dannes og  Bill Gates blir (etterhvert) onkel Skrue.
  • 1985-95 Internett + containere = The Great Globalizer. Helt sant.
  • 1995-05 LMS (Learning Management Systems) i soloppgang: Mucho Management – Less  Learning . Microsoft omdannes for Internett.
  • 2005-15 Mobiltelefoni med iPhone. Lynutvikling fra studenthybel til verdens største Internettselskaper (Google, Facebook). Ny digital publiseringsmodell 1:N (Spotify. Netflix, Amazon, Kahn Academy, edX/Open edX).
  • 2015-25 Distribuert samhandlingsmodell N:M (Uber, B&B, SoMe). Software-as-Service. Amazon Web Services. Microsoft omdannes til Microsoft Graph som omdanner læringslivet. Samhandlingslæring spiller over fra tilsatte til studenter. LMS i solnedgang.
  • 2025-35 Analytics: Forretningslogikk & Læringslogikk. Stordata (statistisk) kunstig intelligens for læring gir ny Grammar of Schooling med endrede relasjoner offentlig-privat og institusjonelt-nasjonalt-globalt.

Legg igjen en kommentar