Bruk Powerpoint som multimedia-editor

Powerpoint rekker svært langt når det gjelder å lage multimediale elementer til de digitale læreverkene i Bokskapet. Disse nye funksjonene dekker bl.a.

  • Registrere et stillbilde av skjermen. Nyttige hvis du ser noe på din skjerm som du vil ta vare på som bilde.
  • Registrere et levende bilde fra skjermen. Ditto, men da som video.
  • Lagre en Powerpointpresentasjon som video som kan spilles av med bare lyd eller lyd og video.
  • Utvikle stillbilder i vektorformat (streker, diagrammer, bokser osv) som lagres som stillbilder.
  • Lage animasjoner ved hjelp av et godt innebygd animasjonsverktøy og lagre som video

For å få tilgang til dette må man ha nyere versjon av Office 365. Kan hende er ikke disse mulighetene synlige i menyen.
Gå til [Fil]-[Alternativer]-[Tilpass båndet] og huk av for [Opptak] som illustrert nedenfor.
Når man har laget et slikt multimediaelement kan man lagre det på egen datamaskin og så laste det opp til Cloudinary. Derfra kan det brukes innad i Bokskapet og Canvas og på andre måter.

Legg igjen en kommentar