Delve=LWW (Local Wide Web)

I Office 365 finnes det et program som kalles Delve. Det er ukjent for de fleste, og det viser fram en viktig gevinst av det sosio-tekstlige nettverket (Microsoft Graph) som Office 365 bygger på.

La oss ta utgangspunkt i det å jobbe i en uoversiktlig organisasjon preget av raske endringer. (Det er jo ingen ueffen beskrivelse av store utdanningssteder.)

Byråkratiske organisasjoner

Noen er vant til å ha fast plass med faste oppgaver og tydelige grenser.

Den ansatte har en oppgaveliste der han eller hun får inn tekster (dokumenter, lister, databaseposter, fotografier..). De blir bearbeidet/omarbeidet eller en bruker dem til å lage nye. Så sendes dette videre oppover, bortover og nedover i systemet.

Eller vi gjør noe av det samme med mennesker eller med en blanding av tekststykker og sosiale relasjoner.

I blant, ja – , ganske ofte egentlig, holdes det møter om reglene for dette arbeidet, karakteren på input og output og hvem som skal være ansvarlig for hva. Det kan gå ganske bra under rolige forhold.

Men vi la nettopp det motsatte til grunn …

Nettverksorganisasjonen

Nettverk er bedre, mer effektive og økonomiske når det gjelder å håndtere foranderlig kompleksitet og påfølgende uro, som jo er vår premiss her. Her har en egentlig ikke fast plass.

Jobben består i både å navigere i organisasjonens mer eller mindre flyktige ressurser, prosesser og strukturer, gjøre noe nyttig der og selv bidra til å endre alt sammen.

Ikke minst gjelder dette tekster og folk. Dette har Microsoft lag til grunn for utviklingen av Office 365, Sharepoint 365 og OneDrive. Illustrasjonen nedenfor viser disse relasjonene.

Microsoft Graph

LWW

Delve er her et program som ligner på Googles indeksering av World Wide Web. Google ble bygget opp rundt en algrotime for å traversere dokumentene (ved hjelp av en programvare kalt spider) og notere seg hvilke av dem som er lenket opp mot andre, men for lokale forhold. Det er både lokalt og bredt (wide) siden programmet skanner tekster og bidragsytere i hele organisasjonen, – ikke bare ditt eller kontoret ditt sitt fillagringsområde.

Som i World Wide Web er det dokumenter og tekststykker som står i fokus. Men i tillegg også hvem som lager dem (write access) og kan se/spille dem (read access). Derfor er ikke dette en tekstlig, men en sosial graf.

Delve sjekker ut hvilke dokumenter som er mest “populære”, dvs. de som hyppigst og nyligst ble bearbeidet. Du får se de dokumentene du som minimum har leseadgang til. På denne måten kan du ta dokument- og tekstproduksjonen på pulsen og arbeide videre der du har skrive-adgang. Fra hele organisasjonen.

Microsoft antar at det ville fremme navigasjonsevne, samarbeid og større produktivitet.

Denne videoen gir mer forklaring:

Legg igjen en kommentar