Den lille digitaliseringskatekismen

Digital fagdag, OsloMet 28.2.19 var svært vellykket på indre linjer. “Early adopters” = 5% av de ansatte deltok, dvs. 15% nedgang fra 2017. For å knekke denne koden gripes det lett til trad. virkemidler som “senter” + dokumenter + mer top-down info. Sorry. Det funker ikke.

Her er en shortlist av erfaringer fra 30 års virke i felten:

 • Tim Berners-Lee foreslo et World Wide Web i mars 1989. 30 år etter kan man publisere globalt fra mobiltelefon på flyet Dublin-Oslo, – og sette opp en ny publiseringsplattform i samme slengen. Akademisk sektor bruker tid på å forstå og ta inn over seg konsekvensene av dette.
 • Content is still King.
 • Å digitalisere kunnskapsbedrifter er ikke som å lede Norges statsbaner, – nå omdøpt til Vy. Noen bedre?  Det har vist seg vanskelig nok å få togene i rute. Produksjonen i kunnskapsbedrifter skjer i klynger av kompetente, bevisste og myndige fagpersoner.
  De gir gud og keiser det som tilkommer dem.
 • I kunnskapsøkonomien gir velorganiserte rike tekster og deres algoritmer økt produktivitet i læringsarbeidet. Dette betyr samtidig et viktig logisk og praktisk skille mellom studieadministrasjon (LMS) og publisering/kuratering (CMS).
 • Vellykket digitalisering..
  • — Skjer ikke top-down, men i en ledig kombinasjon av top-down, bottom-up og i partnerskap på tvers. Den industrielle logikk passer relativt dårlig til dette.
  • — Måles ikke av organisasjonsstruktur og antall ansatte i linja. Se heller på leveransene ut døra og graden av kreativitet, – produktivt, faglig og organisatorisk. Dette handler ikke om å gjøre det riktig, men å gjøre det riktige: Lov å prøve. Lov å feile – Så kan man jo snakke sammen?
  • — Bygges ikke på ett monotetisk program med en leder – One Ring to Bind Them All. Det skjer i en økologi av programmer innen åpne rammeverk med varierende grad av kommunikasjonsprotokoller og interoperabilitet dem i mellom.

Øv på forpliktelse!

Legg igjen en kommentar