Mikromaster

  • Tida er nå kommet for å vurdere den internasjonale utviklingen av mikromastere. Studentene tar da deler av mastergraden online, fortrinnsvis med noen samlinger

I Norge er mange universitet nå i gang med et uheldig opplegg der hver enkelt lærer inviteres til å lage hver sine lukkede digitale presentasjoner (“forelesninger”) inne i Blackboard og Canvas. Om alle som underviser de 50.000 i lærer- og helsefaglige utdanninger driver på slik, blir det kostbart. Forsøk på å samordne de faglige enkeltmannsforetak i ettertid vil bli innfløkt. Foreløpig er det bare rundt 5% av lærerne som har kommet ordentlig i gang med dette.

Åpen og nasjonalt rettet publisering

Det et bedre med åpen og lisensfri publisering nå rettet mot det nasjonale nivå og med god delingskultur institusjonene og fagmiljøene seg i mellom. Dette er Hernes’ kongstanke om et Norgesnett i høyere utdanning 30 år etter. Åpent innsyn, offentlighet og likemannsvurdering gir kvalitetsutvikling for digitale læreverk, – som i forskningen.

I Bokskapet i universitetsbiblioteket ved OsloMet prøver vi ut policy, produksjon og opplæringsprogrammer for å bistå faglærere i det å publisere fagstoff med en slik innretting. Vi inngår avtaler med redaktøren av den enkelte tittel om Creative Commons-lisens Navngivelse, IkkeKommersiell, DelPåLikeVilkår. Det ser ut til å gå bra.

Titlene er enkelt tilgjengelig for alle via Feide-identitet eller individuell egenregistrering. Det kreves f.eks. ikke den kryptiske kode sendt enkeltvis fra hver enkelt forfatter til hver individuell student slik firmaet Instructure har rigget til i Canvas, – i praksis et umulig opplegg. Det er et kommersielt triks som skal sikre de facto innelåsing.

Internasjonalt er det digitalfagene som her er først ute. Så følger de andre etter. Det gjøres mot betaling i USA. Vi er best tjent med allmenning.

Legg igjen en kommentar