Rundebord om Open edX på Læringsfestivalen

En rundebordskonferanse med deltakere fra OsloMet, NTNU, Universitetet i Tromsø og UNIT står nå på programmet på Læringsfestivalen i Trondheim 6.-7. mai.

Her er en liten introduksjon:

Åpen elæringsplattform

60 mio studenter 1300 institusjoner

edX er dagens dominerende frie elæringsplattform. EdX.org har over 130 anerkjente partnere. Open edX er åpen-kildekode-utgaven med rundt 1.000 institusjons-installasjoner. Samlet har plattformen 60 mio studenter, som er 50% økning på ett år, og flere tusen gratis-kurs. I Norge tilbys en driftsløsning av UNIT.

Open edX brukes av NTNU, OsloMet, UiO, UiT og andre. Gyldendal forlag har som policy å tilby sitt innhold på alle relevante plattpformer. Mange bruker edX/Open edX til å publisere større kurs og digitale læreverk i samspill med andre løsninger som Canvas og Blackboard.

Erfaringsdeling

I dette rundebordet formidler engasjerte brukere fra sine erfaringer med å utvikle innhold for Open edX og bruke resultatet i undervisning. Fokus rettes mot hvordan plattformen støtter deling av undervisningsressurser i Norgesnettet og hvordan vi sammen kan bidra til å forbedre den.

Det blir forberedte innlegg fra OsloMet, NTNU, UiT m.fl. og med diskusjonsbidrag fra innledere og andre deltakerne.

Tema og problemstillinger

Aktuelle problemstillinger kan være

 • Hjemmeside Open edX ved Universitetet i Tromsø.

  Open edX på Norgeskartet: Hvem er leverandørene? Hva tilbys? Hva har vi fått til?

 • Godbiter for kursutviklere: Ny funksjonalitet og utviklingstrekk med utgangspunkt i siste versjon “Ironwood” av Open edX.
 • Offentlig og privat: Å optimalisere samarbeidet mellom offentlig utdanning og forlagene der alle leverer innold på samme plattform..
 • Nye sjangre – ny retorikk: Hvordan presentere stoff i online kurs?
 • Ny Open edX startside  ved NTNU

  Læringsanalyse: Erfaringer med læringsanalsye i Open edX

 • Om kvalitetsutvikling: Samspill mellom leveranseplattform, innhold, lærerer, studenter og studieledelse.
 • Nytt felles initiativ NUDGE (Norwegian User and Development Group EdX)

Panelet består av Andreas Krokan (NTNU), Eirik Hanssen (OsloMet), Gabi Hurlen (OsloMet), Halvdan Haugsbakken (NTNU), Helge Høivik (OsloMet) og Roar Berg (UNIT). Terje Bergli (UiT) er desverre forhindret fra å delta der.

Rundebordet er ledet av dosent Helge Høivik, Bokskapet, OsloMet.


Framdrift vår 2019

Rundebordet vil ha en samlet tekst i Proceedings fra konferansen. Vi lager en 4-siders brosjyre (handout) for utdeling til interesserte. Brosjyra vil ha materiale om infrastruktur, miljøer i Norge, erfaringer og NUDGE-initiativet.

Framdrift (Uke)

 • 10 Intern frist, rundebord: Tekst til Proceedings og handout (10.03) – Alle
  • Fra Halvdan: LOR (vekt på video)
 • 11 Sentral frist for tekst til Proceedings (18.03) – Helge
 • 16 Påske (13.04-17.04)
 • 18 Lage handout – Helge
 • 19 Rundebord på Læringsfestival (06.05-07.05) – Alle

 

Legg igjen en kommentar