Rundebord om Open edX på Læringsfestivalen

En rundebordskonferanse med deltakere fra Oslo Met, NTNU, Universitetet i Tromsø, Gyldendal forlag og UNIT står nå på programmet på Læringsfestivalen i Trondheim 6.-7. mai.

Her er en liten introduksjon:

Åpen elæringsplattform

edX er dagens dominerende frie elæringsplattform med over 120 anerkjente partnere. Open edX er åpen-kildekode-utgaven med rundt 250 institusjons-installasjoner. Samlet har plattformen 40 mio studenter og flere tusen gratis-kurs. I Norge tilbys en driftsløsning av UNIT.

Open edX brukes av NTNU, OsloMet, UiO, UiT og andre. Gyldendal forlag ønsker å tilby sitt innhold på alle relevante plattpformer, og engasjerer seg derfor nå med Open edX. Mange bruker edX/Open edX til å publisere større kurs og digitale læreverk i samspill med andre løsninger som Canvas og Blackboard.

Erfaringsdeling

I dette rundebordet formidler engasjerte brukere fra sine erfaringer med å utvikle innhold for Open edX og bruke resultatet i undervisning. Fokus rettes mot hvordan plattformen tiillater deling av ressurser og hvordan vi sammen kan bidra for å forbedre den.

Det blir forberedte innlegg fra OsloMet, Gyldendal forlag, NTNU og UiT med diskusjonsbidrag fra innledere og andre deltakerne.

Tema og problemstillinger

Aktuelle problemstillinger kan være

 • Hjemmeside Open edX ved Universitetet i Tromsø.

  Open edX på Norgeskartet: Hvem er leverandørene? Hva tilbys? Hva har vi fått til?

 • Godbiter for kursutviklere: Ny funksjonalitet og utviklingstrekk med utgangspunkt i siste versjon “Hawthorn” av Open edX.
 • Offentlig og privat: Å optimalisere samarbeidet mellom offentlig utdanning og forlagene der alle leverer innold på samme plattform..
 • Nye sjangre – ny retorikk: Hvordan presentere stoff i online kurs?
 • Ny Open edX startside  ved NTNU

  Læringsanalyse: Erfaringer med læringsanalsye i Open edX

 • Om kvalitetsutvikling: Samspill mellom leveranseplattform, innhold, lærerer, studenter og studieledelse.
 • Nytt felles initiativ NUDGE (Norwegian User and Development Group EdX)

Panelet består av Andreas Krokan (NTNU), Eirik Hanssen (OsloMet), Gabi Hurlen (OsloMet), Halvdan Haugsbakken (NTNU), Helge Høivik (OsloMet), Ingvil Gaasland (Gyldendal), Roar Berg (UNIT) og Terje Bergli (UiT).

Rundebordet er ledet av dosent Helge Høivik, Bokskapet, OsloMet.


Framdrift vår 2019

Rundebordet vil ha en samlet tekst i Proceedings fra konferansen. Vi lager en 4-siders brosjyre (handout) for utdeling til interesserte. Brosjyra vil ha ekstra materiale om aktuelle tekstressurser, miljøer i Norge og skisse til mulige tiltak.

Framdrift (Uke)

 • 10 Intern frist, rundebord: Tekst til Proceedings og handout (10.03) – Alle
  • Fra Halvdan: LOR (vekt på video)
 • 11 Sentral frist for tekst til Proceedings (18.03) – Helge
 • 16 Påske (13.04-17.04)
 • 18 Lage handout – Helge
 • 19 Rundebord på Læringsfestival (06.05-07.05) – Alle

 

Legg igjen en kommentar