Gevinster av PISA-modellen

Sammen med partnere har Bokskapet testet ut den såkalte PISA-modellen i 3 år. Der det gjøres riktig gir den gode resultateter.

Her er noen tentative vurderinger av hva som gir gevinst.

For lærere

  • For lærerne er trolig det viktigste at de får et faglig stillas (scaffold) som gjør at det koster mindre å holde kurs, ta over et kurs for andre osv.
  • Vi har også startet å høste gevinster av Learning Analytics. Her får lærerne tilbakemelding om dokumentkvalitet og studentenes aktivitet gjennom kursforløpet. http://moocahuset.no/?p=11088
  • Lærere på andre institusjoner er begeistret over å få tilgang til gratis-ressurser gjennom Bokskapet.

Det er av betydning at de digitale læreverkene er åpne og tilgjengelige for alle uten betalt lisens.

For studentene

For studentene er trolig det viktigste at

  • De får organisert tilgang til stoff de ellers må finne litt hulter-i-bulter på YouTube osv uten kvalitetssikring.
  • De kan gjennomføre systematisk selvtesting.

Titler i Bokskapet.

Gode studenter har alltid stilt seg selv spørsmål til stoffet som “indre diaolog” og forberedelse til eksamen. Våre PPI-er (pedagogisk programmert interaksjon i PISA-modellen) gjør altså noe av dette for dem: Stiller spørsmål som gjør at de må tenke seg om.

Det viser seg også at den systematiske vekten på gruppearbeid (POS – pedagogisk organisert samhandling) er nyttig. De oppdager at det de trodde de kunne ikke var så enkelt likevel når de selv må gjøre rede for sin forståelse til medstudenter. Dette bygger på en kognitiv modell: Det er forskjell (i hjernen) på “input” og “output”. Studenter som bare tar i mot tror ofte de behersker det å anvende og forklare til andre. De må oppleve at dette siste ikke er så enkelt *før* eksamen. Den store veksten i konte-eksamen er uttrykk for at studentene bruker vanlig eksamen som selvtest. Vi flytter på sett og vis selvtestingen inn i kurset.

Her er to studentvurderinger:

Jonas

Sunniva

Legg igjen en kommentar