Fakultet HF dominerer i Bokskapet

Deltakerlistene for PISA-kursene er dominert av Fakultet for helsefag med omlag 2 av 3 deltakere gjennom 2017

I 2017 arrangerer HiOA-Akademiet og MOOCAHUSET introduksjonskurs i utvikling av digitale læreverk. De er kalt PISA for Produksjon, pedagogisk programmert Interaksjon, sosial Samhandling og Analyse. Det er utviklet et online-materiale under samme tittel (https://goo.gl/As6uGQ) med Kari Gerhardsen Vikestad som redaktør av førsteutgaven.

 • Våren 2017 var det satt opp et kurs med 12 plasser.  Det meldte seg 40. En organiserte da dobbelt-løp der deltakerne brukte det samme online-materialet, men hadde to treffdager pr uke istedenfor en.
 • Høsten 2017 arrangeres det kurs i hhv 3. og 4. kvartal. Her er det også meldt på tilnærmet 40 deltakere.

Deltakerne bruker PISA-kurset for å komme i gang med å utvikle egne digitale læreverk og kompendier.

Økende antall publiserte titler

Titlene som er eller blir tilgjengelige i Bokskapet høsten 2017 er gjengitt nedenfor. Her er bare oppgitt hovedredaktører basert på innførsel i kursets about-side. Langt fler har som regel deltatt i arbeidet, men står altså ikke oppført her.

 • Vikestad, Kari Gerhardsen: Anatomi og fysiologi 
 • Vikestad, Kari Gerdhardsen: RATOB (Videreutdanning i tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder er for radiografer)
 • Vikestad, Kari Gerhardsen: Masteremne i CT
 • Langaas, Anne: Hjerte- og lungefysiologi
 • Langaas, Anne: Patologi
 • Foss, Camilla & Anne Berit Walter: Farmakologi 1
 • Lunde, Gerd Hilde: VUNDS 6100
 • Tørris, Christine: Legemiddelregning
 • Erichsen, Torunn & Karin Høium: Epilepsi og helseveiledning

Flere titler er under arbeid fra bl.a. Kristin Aamold, Ida Marie Bregård, Carl Robert Christiansen, Mona Gammelli, Sylvia Hansen, Tone Strømme Johannesen, Hanne Morttjernet, Per Loua, Judith Schröder, Anne Karin Valle, Anne Marthe Utne Øygaarden.

Slå på hjul – slå på hjul

Fakultet kan trolig være godt tjent med å utnytte dette engasjementet til å utvikle en enda sterkere digital profil . Det gjelder internt på egen institusjon, men kanskje i enda større grad nasjonalt og internasjonalt.

En god tilnærming kunne være å gi deltakerne oppmerksomhet og støtte, og samtidig kommunisere tydelige forventninger om leveranse i tide med kvalitet og slik at de digitale læreverk raskt tas i bruk for å legge om til helhetlig forbedret undervisning.

Deltakersammendrag

Her er deltakertallene ut fra faktisk deltakelse våren 2017 og påmeldinger for høsten:

 • I vårsemesteret (1 kurs) var 24 av 40 deltakere fra Fakultet HF (60%, N=40)
 • I høstsemesteret (2 kurs) vil trolig 19 av 36 deltakere være fra HF. I tillegg  var 9 fra senter for aldring og helse, dvs. At 28 av 36 var fra det helsefaglige feltet.  (77.8%, N=36)

Vår 2017: 40 deltakere

Høst 2017, 3. kvartal: 20 deltakere

Kategorien “Annet” er her Senter for aldring og helse som hører til i samme fagfelt som Fakultet for helsefag.


 

Høst 2017, 4. kvartal: 16 deltakere (pr 25.07)

Kategorien “Annet” er her Senter for aldring og helse som hører til i samme fagfelt som Fakultet for helsefag.

Legg igjen en kommentar