Forskningsgrupper

Mye av forskningen på Høgskolen i Oslo og Akershus foregår i forskergruppene. På begynnelsen av 2015 var det i alt 66 grupper fordelt på de fire fakultetene, sentrene og noen tverrfaglige. Det var stor variasjon mellom gruppene, blant annet på hvor mye erfaring de har med forskning. Oversikten er tatt med her for å illustrere det faglige tilfanget, bl.a. med tanke på publiseringsprofilen i MOOCAHUSET.

 


 

(24.02.2015 fra Khrono 23.2.2015 )

 1. Aldring, helse og velferd.
 2. Applied and experimental behavior analysis in clinical practice
 3. Disease and environmental exposures (tverrfakultær)
 4. Empowerment
 5. Experimental studies of complex human behavior
 6. Humane kostforsøk og helseeffekter
 7. Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi (tverrfakultær)
 8. Legemidler og pasientsikkerhet
 9. Livskvalitet og smerteforskning
 10. (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn
 11. Reproduktiv helse hos menn
 12. Samfunnsernæring
 13. Verdighet og etikk
 14. Barneliv og profesjonsutøvelse
  (tverrfakultær)
 15. Barnehagelærer: Profesjonskvalifisering og utdanningsforskning
 16. Barnehage: Mangfold, oppvekst og inkludering
 17. Barnehage og profesjonsutvikling; Danning, omsorg, lek og læring.
 18. Kvalitet i barnehagen
 19. Kropp, læring og mangfold
 20. Kunst og kultur
 21. Lærerkvalifisering
 22. Skoleforskning
 23. Profesjonsdiskurser og profesjonsutøvelse i mangfoldige samfunn
 24. Undervisning og læring i flerkulturelle samfunn
 25. Utvikling, Makt og Ulikhet
 26. Institutt for yrkesfaglærerutdanning
 27. Læring på arbeidsplassen
 28. Kulturarv, språk og yrkeskultur
 29. Læring i skole og utdanningssystem
 30. Informasjon og samfunn (INFOSAM)
 31. Litteratur- og kulturformidling (LITKULT)
 32. Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO)
 33. Journalistikk, klima og globalisering (JKG)
 34. Narrativer om krig i journalistikk og det kulturelle felt (NOK)
 35. Individeksponering i journalistikken (INDEX)
 36. Medieentreprenørskap og -innovasjon (MEI)
 37. Helse- og sosialpolitikk (HOSP)
 38. Kunnskap for praksis – sosialfagenes kunnskapsgrunnlag (KUPSK)
 39. Praksisbasert forskning og forskningsbasert praksis innen sosialt arbeid og barnevern (PRAKSIS)
 40. Barn, hverdagsliv og profesjonelle praksiser (BAHPP)
 41. Barneliv og profesjonsutøvelse
 42. Organisering og styring i offentlig sektor (ORGOFF)
 43. Profesjon og ledelse (POL)
 44. Finansiell økonomi (FINANS)
 45. Nettverk- og systemadministrasjon
 46. Ingeniørdidaktikk
 47. Art in Society
 48. Design, culture and sustainability
 49. Design Literacy
 50. Innovasjon og virksomhetsutvikling
 51. Mestring, arbeid og mangfold
 52. Samfunn, arbeidsliv og politikk
 53. Velferdsstatens organisering
 54. Barn, barnevern
 55. Ungdom
 56. Eldre år
 57. Helse, velferdstjenester
 58. Migrasjon, minoriteter
 59. Sosialpolitikk, bolig
 60. Profesjon, profesjonsutøvelse og styring
 61. Profesjonskunnskap, kvalifisering og mestring
 62. Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere
 63. Barneliv og profesjonsutøvelse
 64. Disease and environmental exposures
 65. Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi
 66. Gruppe for Ansvarlig Innovasjon

Legg igjen en kommentar