Trinnvis utvikling

De digitale ressursene i Bokskapet lages for mange. Men det krever skrittvis tilnærming. Her er data fra de viktigste kursene nå:

Pr. 9. oktober er det 3.610 innmeldte brukere. Av dette gjelder

  • 1.195: Startpakke i akademisk skriving. Dette kursmateriellet brukes på tvers av  fagretninger ved OsloMet. Ved Fakultet for samfunnsvitenskap brukes deler av dette som formelt arbeidskrav.
  • 1.108: Anatomi, fysiologi og biokjemi for flere helsefag ved OsloMet og andre UH-institusjoner som Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Tromsø (der materialet står på pensumlista). Fordeling ut fra institusjonelt epost-domene (andre epostadresser holdt utenfor)

  • 260: Patologi.
  • 233: Helhetlig sykepleie.
  • 197: Forkurs i kjemi for studenter ved Fakultet for teknologi, kultur og design (TKD) og Fakultet for helsevitenskap (HV).

Kursmateriell i Bokskapet er laget med tanke på å realisere digitaliseringsstrategien ved OsloMet som legger vekt på at

Digitalisering handler ikke lenger om å gjøre det vi alltid har gjort litt bedre, men om fornyelse og transformasjon.

Det innebærer bl.a. for oss at digitale ressurser deles nasjonalt med åpen tilgang (lisensfritt, Open Access) og med mer læringsfremmende didaktiske opplegg.

Legg igjen en kommentar