AFB-faget i sykepleierutdanning

I perioden 2015-18 har MOOCAHUSET utviklet et kurs i anatomi og fysiologi med Kari Gerhardsen Vikestad som redaktør og Gabi Høium Hurlen som medieredaktør. Kurset ble kjørt for radiograf-utdanningen første gang høsten 2016, på nytt høsten 2017 og igjen høsten 2018.

Her er en karaktersammenlikning mellom 2015 (før omleggingen) og 2016 (etter). Grafene er ordnet karaktervis A-F fra venstre med Ikke møtt i svart helt til høyre. Grafene er ved Kari Gerhardsen Vikestad.

Resultatene ble også forbedret i 2017. Strykprosenten gikk altså fra omlag 1 av 3 i 2015 til 1 av 60 i 2017.

Det samme opplegget gjentas i 2018. Samtidig er dette materialet og den pedagogiske modellen også tatt inn i sykepleierutdanningen for halve kullet i 2018. I alt 225 studenter er meldt inn på denne løsningen fra første år i sykepleierutdanningen.

Totalt deltar det flere i AFB-kurset denne høsten som vist i tabellen til høyre. Data baserer seg på epost-domener. Der deltakerne har registrert seg med andre epostsystemer som Google, MSN, Yahoo osv. blir de ikke fanget opp, men går under kategorien “andre”.

Av de minst 851 som deltar fra OsloMet er minst 810 studenter. Det er et 80-talls studenter fra Høgskulen på Vestlandet og hhv 24 og 8 fra Universitetet i Tromsø og fra NTNU.


Det blir spennende å se hvordan deltakelse og opplegg slår ut høsten 2018. Halvveis ut i semesteret ser det ut til at 1/3 og 1/4 av B-klassen blant sykepleiestudentene faktisk følger opplegget.

Se NOKUTs rapport [PDF] og aktuell video fra presentasjonen av den fra mars 2016:

Legg igjen en kommentar