Sykepleie som profesjon og vitenskap.

En ny tittel er nå tilgjengelig i Bokskapet:

Holistisk perspektiv

Læreverket omhandler sykepleieprofesjonens egenart og hvordan profesjonen stiller krav til inngående kunnskap om det hele menneske. Sykepleieren må se de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner i sammenheng.

  • Sykepleieren må la en slik dyp forståelse av mennesker med helsesvikt ligge til grunn for profesjonsutøvelsen.

I faglig forsvarlig og oppdatert yrkesutøvelse i sykepleie må profesjonsutøverne også kunne indentifisere og anvende kvalitativ forskning som utforsker opplevelser av helsesvikt. Dette gir kunnskapsgrunnlag for helsefremmende handlinger.

Redaktør og hovedforfatter

Universitetslektor Sylvia Hansen er redaktør og hovedforfatter av dette læreverket. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap. Sylvia er tilsatt som universitetslektor ved sykepleieutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet.

PI/SHA-prosjektet

Dette læreverket brukes som ressurs i PI/SHA-prosjektet 2018-2020. Det går ut på å prøve ut PISA-modellen i to kurs ved sykepleierutdanningen i studieårene 2018/19 og 2019/20.

Sylvia Hansen er nestleder for dette tiltaket. Den øvrige prosjektledelsen består av studieleder Kari Vikestad ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag (leder), studieleder Judith Schröder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, dosent Helge Høivik (veileder) og høgskolelærer Sara Gerhardsen Vikestad (vit.ass.), – begge fra Bokskapet i Universitetsbiblioteket. Samtlige arbeider ved OsloMet – storbyuniversitetet

 

Legg igjen en kommentar