Flyhøyde for lisensfrie nasjonale læreverk fra OsloMet

I begynnelsen av oktober 2018 hadde Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no) noe over 3.000 registrerte brukere. Disse er meldt inn i august og september. Hele det underliggende Open edX-systemet ble nemlig bygget om i løpet av sommeren og brukerne ble  registrert på nytt.

Dette utsnittet fra databasen viser at det er to-på-topp-publikasjoner med over 1.000 studenter. Det gjelder

  • Startpakke i akademisk skriving (1.160)
  • Anatomi, fysiologi og biokjemi (1.023)

Så følger kurs med noen hundre deltakere, hvorav to er gjengitt her

  • Patologi (256)
  • Forkurs i kjemi (193)

Det største om akademisk skriving henvender seg til alle. Påmeldingen skjer ved (bortimot) ren egenrekruttering fra studentenes side.

Egenrekruttering til kurs i akademisk skriving: Jevnt og trutt.

Dette er til å lære av. Der det et nyttig har (selvsagt) studentene næringsvett. De må levere inn skriftlige arbeider. De trenget ikke å lære alt om dette i timen, men kan også bruke online-ressurser i samspill med studieverkstedet i universitetsbiblioteket. Materialet er utviklet på grunnlag av erfaringene der og ellers i bibliotek og via bibliotekarenes organiserte studentkurs.

Et annet viktig kurs handler om anatomi, fysiologi og biokjemi. Det brukes i radiografi-utdanningen i Oslo og Tromsø, og nå som forsøksordning i sykepleierutdanninga ved OsloMet.

Forkurs i kjemi er utviklet i samarbeid mellom kolleger på Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Studenter bruker dette som forberedelse til sine studier ved OsloMet og som repetisjon av kunnskaper fra videregående.

Det smaker framtid.

 

Legg igjen en kommentar