I Bokskapet

abeider vi på grunnlag av disse prinsippene:

  • ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring
  • vi publiserer helhetlige og åpne digitale læreverk
  • kompetanse og merittering for bidragsyterne
  • omvendt og online læring og undervisning
  • reflektert praksis for trinnvis forbedring
  • teoretiske modeller er også nyttige
  • øv på forpliktelse, vær grundig

Vi arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap, blogg og brosjyrer, kurs og kollokvier og bidrar til spredning av kunnskap og ferdigheter via training of trainers.

For å publisere i Bokskapet bør en orientere seg om avtaler og ..

  • delta i PISA-kurset på 50 timer [påmeldingsskjema]
  • tegne intensjonsavtale og publiseringsavtale [mer]
  • utvikle kursmaterialet, svært gjerne i samarbeid med Bokskapet

Se bidrag til Læringsfestivalen 3.-4. mai fra Ingvil Gaasland (Gyldendal Akademisk) og Helge Høivik (Bokskapet)

Les mer ..