MOOCAHUSET

arbeider på grunnlag av disse prinsippene:

  • utvikle større, helhetlige og åpne publikasjoner
  • kompetanse og merittering for bidragsyterne
  • online og omvendt læring og undervisning
  • læringsanalyse og systematisk forbedring

Vi arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap, blogg og brosjyrer, kurs og kollokvier og bidrar til spredning av kunnskap og ferdigheter via training of trainers.

For å publisere i Bokskapet bør en orientere seg om avtaler og ..

  • delta i PISA-kurset på 50 timer [påmeldingsskjema]
  • tegne intensjonsavtale og publiseringsavtale [mer]
  • utvikle kursmaterialet, svært gjerne i samarbeid med MOOCAHUSET

Les mer ..