Om MOOCAHUSET

MOOCAHUSET ble etablert i 2013. Prosjektet fikk støtte fra Norges-universitetet (NUV) 2015-16 etter grundig vurdering i rektoratet. Se presentasjon på NUVs årlige samling i Tromsø høsten 2015.

For perioden 2016-19 er tiltaket forankret i avtaler mellom Læringssenter og bibliotek, Institutt for naturvitenskapelige helsefag og Avdeling for IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I samme periode arbeider et antall kolleger ved Fakultet for helsefag med kvalifisering til 1.lektor gjennom digital fagutvikling. Vi samarbeider med BIBSYS, Gyldendal Akademisk, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og andre innen utdannings- og profesjonsfeltet.  Flere lokale og nasjonale partnere er velkomne.

Ledelse av MOOCAHUSET (fra 15.04.17):

  • bibliotekdirektør Lars Egeland
  • dosent Helge Høivik (leder)
  • studieleder Trude Myhrer
  • instituttleder Kaare Magne Nielsen
  • digitaliseringsdirektør Asbjørn Seim

Se mer om