PISA-modellen & Open edX

Emma Vestli forteller hva PISA-modellen for Open edX går ut på:


Vi arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Det skal være gratis tilgjengelige for alle:

 • Ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring.
 • Fokus på dokumentfaglige og faglitterære ferdigheter.
 • Vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk.
 • Bedre kollegial fagdidaktisk digital kompetanse.
 • Omvendt og online læring og undervisning.
 • Reflektert praksis for trinnvis forbedring.
 • Teoretiske modeller er også nyttige.
 • Øv på forpliktelse, vær grundig.
 • Løsningene må skalere godt.
 • Bli digitalt merittert lærer!!

Titlene publiseres som digitale læreverk eller kompendier på Open edX-plattformen og som ebøker i ePub- og PDF-format. I 2019 har Open edX 45 millioner brukere av i alt 25.000 kurs på i alt 34 språk fordelt over 70 land. I MOOCAHUSET i Norge konsentrerer vi nå særlig om å sikre fungerende nasjonale løsninger med større volum og å heve dokumentfaglig og faglitterær kvalitet.

Et kjennetegn ved digitaltekst er sammenstilling av mer avgrensede objekter som stillbilder, video, animasjoner og preprogrammerte interaktive moduler. Verkshøyden er fortsatt å finne i helheten. Forfatterne bruker her sitt faglitterære “lim” til å gjøre om brokkene til helhetlige bind. De digitale tekstene skal tilfredsstille estetiske, retoriske, informasjonelle og pragmatiske krav. De skal være ..

 • Tiltalende.
 • Overbevisende.
 • Saklig kunnskapsformidlende.
 • Fungere i kontekst.

Dette omfatter også refaktorering av lærestoffet:

 • Tematisk og operativt skille i deldokumenter og læringsobjekter for bedre gjenfinning og gjenbruk.
 • Samtidig (parallell) framstilling av samme tematikk, teori og problem med ulike presisjons- og vanskelighetsnivåer.
 • Sammenfatning/Executive Summary for studenter og andre som del av rekrutteringsarbeid til krevende studier og i formidling.
 • Kvalifisert samspill mellom teksttypene i samme multimediale dokument (lokal intertekstualitet).
 • Digital samlingsutvikling på nasjonalt nivå.

Nettadresse https://bokskapet.oslomet.no