I Bokskapet

arbeider vi planmessig med prosjekter og partnerskap for å styrke undervisnings-fagene. Vi fremmer OsloMet og våre partnere som bidragsytere av åpne, kvalitetssterke og gratis læreverk. De skal være tilgjengelige for alle nasjonalt og også internasjonalt der det er relevant:

  • ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring
  • vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk
  • kompetanse og merittering for bidragsyterne
  • omvendt og online læring og undervisning
  • reflektert praksis for trinnvis forbedring
  • teoretiske modeller er også nyttige
  • øv på forpliktelse, vær grundig
  • felles ansvar for resultatene

Bokskapet utgir titler på Open edX-plattformen og som ebøker i ePub- og PDF-format.


Bokskapet har ny adresse https://bokskapet.oslomet.no


Å komme i gang

For å komme i gang med å publisere i Bokskapet bør du

Les mer..