Bokskapet og PISA-modellen.

 • Emma Vestli forteller hva Bokskapet og PISA-modellen går ut på:

Vi arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Det skal være gratis tilgjengelige for alle:

 • Ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring.
 • Fokus på dokumentfaglige og faglitterære ferdigheter.
 • Vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk.
 • Kompetanse og merittering for bidragsyterne.
 • Omvendt og online læring og undervisning.
 • Reflektert praksis for trinnvis forbedring.
 • Teoretiske modeller er også nyttige.
 • Øv på forpliktelse, vær grundig.
 • Felles ansvar for resultatene.

Bokskapets titler publiseres på Open edX-plattformen og som ebøker i ePub- og PDF-format. Vi konsentrerer nå særlig på å heve dokumentfaglig og faglitterær kvalitet. Det omfatter bl.a. refaktorering av lærestoffet:

 • Tematisk og operativt skille i deldokumenter og læringsobjekter for bedre gjenfinning og gjenbruk.
 • Samtidig (parallell) frammstilling av samme tematikk, teori og problem med ulike presisjons- og vanskelighetsnivåer.
 • Executive Summary for studenter og andre som del av rekrutteringsarbeid til krevende studier og i formidling.
 • Kvalifisert samspill mellom teksttypene i samme multimediale dokument (lokal intertekstualitet).

Nettadresse https://bokskapet.oslomet.no